Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Everyday beliefs about food and health

Marieke Saher

Doctoral dissertation, August 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology.

Arkiajattelussa muodostetaan jatkuvasti käsityksiä ja uskomuksia asioista ja tapahtumista ympärillämme. Ruokaan ja terveyteen liittyen ne voivat koskea asioita kuten onko tietty ruoka terveellinen, mistä johtui vatsatauti ja auttoivatko lääkkeet. Usein nämä käsitykset ja uskomukset ovat samansuuntaisia, joskin hieman suurpiirteisimpiä, kuin asiantuntijoiden näkemykset. Joskus arkiajattelulla päädytään kuitenkin päinvastaiseen kantaan kuin tieteellisellä ajattelulla, eikä arkista kantaa välttämättä hetkauta rationaalinen vasta-argumentti. On esitetty, että jotkut tällaiset uskomukset muistuttavat peräti taikauskoa. Tässä kyselytutkimuksessa tarkasteltiin neljää tällaista arkiuskomusta: "olet mitä syöt" -ajattelu, asenteet luomu- ja geenimanipuloidun (GM) ruoan suhteen ja uskominen vaihtoehtolääkintään.

Ensimmäisessä tutkimuksessa todettiin, että ihmiset tekevät toisistaan päätelmiä pelkän ruokavalion perusteella: terveellisesti ruokailevia pidettiin mm. kurinalaisempina, mutta myös epämiellyttävämpinä kuin muita. Tutkimus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen oliko kyseessä taikauskoinen ajattelu, jossa ruoan katsotaan ikään kuin saastuttavan persoonallisuuden, vai normaali arkiajattelu.

Luomu- ja GM-asenteet sen sijaan olivat lievästi yhteydessä taikauskoisuuteen siten, että taikauskoiset suhtautuivat muita kielteisemmin geenimanipuloituun ruokaan ja myönteisemmin luomuruokaan. Vaihtoehtolääkinnän tehoon uskominen oli voimakkaammin yhteydessä taikauskoisuuteen: mitä enemmän vastaajat uskoivat vaihtoehtolääkintään, sitä enemmän he uskoivat myös sellaisiin paranormaaleihin ilmiöihin kuten astrologiaan, telepatiaan tai vaikka kädestä ennustamiseen.

Jatkotutkimuksessa todettiin, että niin vaihtolääkintään kuin paranormaaleihin ilmiöihin uskomiseen liittyy valmius ylittää mielessään biologian, fysiikan ja psykologian välisiä rajoja, soveltaen käsitteet yhdestä kategoriasta johonkin toiseen. Näin tehden voisi kuvailla esimerkiksi energiaa (fysiikasta) 'elävänä' (biologiasta) tai vaikka 'pahana' (psykologiasta). Kysymys ei kuitenkaan ollut siitä, että osallistujien koulusivistyksessä olisi ollut puutteita, vaan rationaalisella tiedolla ei ollut lainkaan yhteyttä näihin uskomuksiin. Jopa keskenään ristiriitaisia taikauskoisia ja rationaalisia käsityksiä ilmiöistä esiintyi rinnakkain, eivätkä jälkimmäiset lainkaan kumonneet taikauskoa. Tämä selittänee sen, että joskus arkiuskomukset eivät horju juuri minkään argumentin vaikutuksesta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 20.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki