Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Cortical representations for phonological quantity

Sari Ylinen

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Psychology, Cognitive Brain Research Unit and University of Jyväskylä, Department of Languages.

Eri kielet käyttävät äänteiden kestovihjeitä erilaisissa kielellisissä tehtävissä. Suomessa äänteen kesto on kvantiteetin eli lyhyiden ja pitkien foneemien erottamisen tärkein vihje. Suomea toisena kielenä puhuvien on usein vaikea oppia kvantiteetti, jos äänteen kestolla on vähäisempi merkitys heidän äidinkielessään. Tämän väitöskirjan tutkimuksissa tarkasteltiin aivovastemittausten ja foneettisten testien avulla kvantiteettikategorioiden muistijälkiä äidinkieleltään suomenkielisten ja suomea toisena kielenä puhuvien aivokuorella. Koska äänteiden pitkäkestoisten muistijälkien on aiemmin todettu osallistuvan MMN-aivovasteen (engl. mismatch negativity) syntymiseen, sitä käytettiin selvittämään, miten äidinkieleltään suomenkielisten ja suomea toisena kielenä puhvien kvantiteettikategorioiden muistijäljet poikkeavat toisistaan.

Tulosten mukaan äidinkieleltään suomenkielisten MMN-vasteen voimakkuus määräytyi äidinkielen foneettisten prototyyppien mukaan eikä foneemien rajojen mukaan. Lisäksi suomenkieliset näyttivät käsittelevän foneemin laadun ja kvantiteetin toisistaan riippumattomasti, eri kategorioiden kautta. Kieliryhmiä vertailevat MMN-tutkimukset puolestaan osoittivat, että äidinkieleltään suomenkielisillä MMN-vaste keston muutokselle oli nimenomaan puheäänteiden kohdalla voimakkaampi kuin toisen kielen oppijoilla. Tämä saattaa johtua foneettisten prototyyppien esitietoisesta aktivoitumisesta äidinkieleltään suomenkielisten aivokuorella. Toisen kielen oppijoilla toisen kielen prototyyppien aktivoituminen tai kielenoppiminen ylipäänsä eivät näkyneet MMN-vasteessa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vaikka suomea toisena kielenä puhuvien aivovasteiden voimakkuus äänteen keston muutokselle ei saavuttanut äidinkielisten tasoa vokaalissa, joka oli samankaltainen heidän äidinkielessään ja toisessa kielessään, he saavuttivat suomenkielisten tason vokaalissa, jolla ei ollut vastinetta heidän äidinkielessään. Näin ollen äidinkielen ja toisen kielen äänteiden samankaltaisuus näyttäisi vaikuttavan suomea toisena kielenä puhuvien muistijälkien esitietoiseen aktivoitumiseen. Tutkimuksen foneettisten kokeiden mukaan kategorioiden syntyminen toisen kielen kvantiteetille saattaa vaatia useiden vuosien altistusta toiselle kielelle.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 22.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki