Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Keitä huonokuuloiset oikein ovat?

Lähtökohtia huonokuuloisten sosiaalisten identiteettien tutkimukselle

Esa Kalela

Pro gradu, helmikuu 2006.
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos, opettajankoulutuslaitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061287) - 596 kB
  2. Abstract
  3. Tiivistelmä

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 08.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki