Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Cellular and network mechanisms generating spontaneous population events in the immature rat hippocampus

Sampsa Sipilä

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine and University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences.

Väitöstyössä selvitettiin kehittyvässä hippokampuksessa ilmenevän sisäsyntyisen hermoverkkoaktiivisuuden syntymekanismi. Hippokampus eli aivoturso on aivokuoren alue, joka osallistuu aikuisella pitkäketoisen muistin tallentamiseen. Jo 1980-luvulta lähtien on tiedetty, että varhaisessa yksilönkehityksen vaiheessa hippokampus tuottaa aistiärsykkeistä riippumatonta sisäsyntyistä hermoverkkoaktiviisuutta. Tällainen aktiivisuus ilmenee samanaikaisesti useissa hermosoluissa jättiläismäisina depolaroivina kalvopotentiaaleina. Sen on ajateltu vaikuttavan hermosolukytkentöjen muodostumiseen ja häviävän yksilönkehityksen aikana. Vuosikymmenien ajan on kuitenkin tiedetty, että myös aikuisen hippokampus tuottaa sisäsyntyistä hermosoluaktiivisuutta, niinsanottuja teräviä aaltoja. Väitöstyössä tehdyt mittaukset rotan poikasista osoittivat, että pyramidisoluihin kuuluvat tahdistinsolut synnyttävät varhaisen hippokampaalisen hermoverkkoaktiivisuuden rytmin. Tämä sama perusmekanismi synnyttää myös aikuisiässä hippokampuksen terävät aallot. Väitöstyössä myös osoitettiin, että kypsissä hermosoluissa aktiivisuutta estävä välittäjäaine, gamma-aminovoihappo (GABA), kiihdyttää tahdistinsolujen rytmiä epäkypsässä hippokampuksessa. Lisäksi väitöstyössä selvitettiin GABA:n kiihdyttävän luonteen aiheuttava ionikuljettajamekanismi ja tahdistinsolujen rytmin määrävät ionikanavamekanismit, sekä havaittiin että GABA:n soluunotto lyhentää GABA-vasteita jättiläismäisten depolaroivien kalvopotentiaalien aikana. Väitöstyön tulosten perusteella voidaan päätellä, että varhaisessa yksilönkehityksen vaiheessa ilmenevä hippokampaalinen rytmi ei häviä iän myötä vaan heijastaa pitkäkestoisen muistin tallentamiseen osallistuvan hermoverkkoaktiivisuuden, terävien aaltojen, kypsymistä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 29.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki