Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Studies on immune activation in rheumatoid arthritis and reactive arthritis

Antti Kuuliala

Doctoral dissertation, March 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Haartman Institute, Department of Bacteriology and Immunology.

Nivelreuma on krooninen tulehduksellinen nivelsairaus jota Suomessa sairastaa noin 1 % väestöstä. Taudinkulku vaihtelee ohimenevästä muutaman nivelen tulehduksesta vakavaan niveliä vaurioittavaan monen nivelen tulehdukseen. Nivelreuman lääkehoito aloitetaan kaikilla potilailla heti diagnoosin varmistuttua, koska nopeasti aloitetun tehokkaan hoidon on osoitettu johtavan parhaaseen hoitotulokseen eikä taudinkulkua voida nykymenetelmillä ennustaa. Mikäli tyydyttävää hoitovastetta ei saavuteta perinteisillä reumalääkkeillä, voidaan hoitoon lisätä niin sanottu biologinen reumalääke. Niillä saadaan hyvä hoitotulos noin kolmasosalla potilaista, mutta ne ovat hyvin kalliita ja niihin liittyy vakavienkin sivuvaikutusten riski. Hoitotulosta ei nykymenetelmillä osata ennustaa.

Väitöskirjatutkimuksessani selvitettiin verinäytteistä mitatun lymfosyyttien aktivaatiota kuvastavan liukoisen interleukiini-2 reseptorin (sIL-2R) ennustemerkitystä nivelreumassa. Kun 175 tuoretta aktiivista nivelreumaa sairastavaa potilasta hoidettiin satunnaistetusti joko yhdellä reumalääkkeellä tai usean reumalääkkeen yhdistelmällä, matala sIL-2R-pitoisuus ennen hoidon aloitusta ennakoi hyvää hoitotulosta yhdellä lääkkeellä hoidettujen ryhmässä. Tutkittaessa 24 kroonisesti aktiivista nivelreumaa sairastavaa potilasta joille aloitettiin biologinen reumalääke (infliksimabi), ennusti matala sIL-2R-pitoisuus nopeaa hoitovastetta. Väitöskirjassani tutkittiin myös verinäytteistä mitatun verisuonten sisäkalvon aktivaatiota kuvaavan liukoisen E-selektiinin (sE-selektiini) merkitystä 85 tuoretta nivelreumaa sairastavalla potilaalla. Viiden vuoden seurannan aikana sE-selektiinipitoisuudet olivat yhteydessä taudin aktiivisuuteen ja nivelten vaurioitumiseen.

Reaktiivinen niveltulehdus on virtsateiden, hengitysteiden tai suoliston bakteeri-infektion jälkeen alkanut niveltulehdus. Suurin osa potilaista paranee kuukausien kuluessa mutta joillakin potilailla tauti kroonistuu krooniseksi spondyloartropatiaksi. Väitöskirjatutkimuksessani selvitettiin sIL-2R-pitoisuuden merkitystä akuutissa reaktiivisessa niveltulehduksessa. Korkea sIL-2R-pitoisuus ennusti niveltulehduksen paranemista. Väitöskirjatutkimuksessani vertailtiin myös virtaussytometrisesti mitattuja neutrofiilien ja monosyyttien CD11b/CD18-ekspressiota ja verinäytteistä mitattuja sE-selektiini- ja prokalsitoniinipitoisuuksia nivelreumassa ja reaktiivisessa niveltulehduksessa. Sairauksien välillä ei havaittu eroja eivätkä potilaiden tulokset poikenneet terveiden verrokkien tuloksista.

Väitöskirjatutkimuksieni perusteella verinäytteestä mitattu sIL-2R-pitoisuus ennustaa hoitovastetta hoidettaessa tuoretta nivelreumaa yhdellä reumalääkkeellä ja kroonista nivelreumaa infliksimabilla. Lisäksi sIL-2R-pitoisuudella on ennustemerkitystä reaktiivisessa niveltulehduksessa. Mikäli löydösten kliininen merkitys voidaan lisätutkimuksissa varmistaa, on mahdollista että tätä verinäytteestä mitattavaa merkkiainetta voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna nivelreuman yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 28.02.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki