Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Acute renal failure in critically ill patients

With special reference to prediction of outcome

Annika Åhlström

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta on tautitila, jossa munuaisten toiminta häiriintyy tai jopa lakkaa nopeasti. Tämä aiheuttaa häiriöitä elimistön suolatasapainossa sekä happo- ja emästasapainossa, turvotuksia, kuona-aineiden kertymistä elimistöön sekä virtsamäärien niukentumista. Akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan liittyy korkea kuolleisuus ja se ilmaantuu noin 5-25%:lle kaikista tehohoitopotilaista.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien tehohoitopotilaiden ennustetta ja ennusteeseen liittyviä tekijöitä. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 1662 potilasta, joita hoidettiin Meilahden sairaalassa teho-osastolla tai akuuttidialyysiyksikössä vuosina 1998-2005.

Osatyössä I vertailitiin kahta akuutin munuaisten vajaatoiminnan luokittelutapaa ja niiden kykyä ennustaa potilaiden kuolleisuutta. Osatyössä II arvioitiin tulehduksen välittäjäaineiden kykyä ennustaa akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden todennäköisyyttä kuolla sairaalahoidon aikana. Osatyössä III arvioitiin kystatiini C:n, uuden munuaisten toiminnan mittarin, kykyä ennustaa akuutin munuaisten vajaatoiminnan kehittymistä sekä potilaiden kuoleman todennäköisyyttä. Osatyössä IV tutkittiin vaikeaa rabdomyolyysia sairastavilla potilailla mahdollisuutta hemodiafiltraatiohoidon avulla poistaa plasmasta myoglobiinia (akuutille munuaisten vajaatoiminnalle altistava aines). Osatyössä V tutkittiin akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastaneiden potilaiden pitkän aikavälin kuolleisuutta sekä mitattiin elämänlaatua sairauden jälkeen.

Kumpikaan tutkituista akuutin munuaisten vajaatoiminnan luokittelumenetelmistä ei pystynyt kiitettävästi ennustamaan, ketkä potilaista selviävät hengissä ja ketkä eivät. Kystatiini C ei ollut parempi kuin käyttöön vakiintunut munuaisten toiminnan mittari, kreatiniini, ilmentämään akuutin munuaisten vajaatoiminnan kehittymistä tai ennustamaan potilaiden kuolleisuutta. Kystatiini C:n tai tulehduksen välittäjäaineiden mittauksista ei ollut hyötyä potilaiden hengissä säilymisen todennäköisyyttä ennustettaessa. Hemodiafiltraatio poisti myoglobiinia plasmasta vaikeaa rabdomyolyysia sairastavilla potilailla. Akuuttia munuaisten vajaatoimintaa sairastaneiden potilaiden kuolleisuus oli korkea vielä vuosia hoidon jälkeen. Elämänlaatu sairauden jälkeen oli huonompi kuin muulla samanikäisellä väestöllä keskimäärin.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki