Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Hormone therapy in elderly women; a comparative study with alendronate of the effects on bone, cardiovascular risk factors, periodontal conditions and quality of life

Sirpa Eviö

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology and Division of Endocrinology, Helsinki University Central Hospital and Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Helsinki University Central Hospital and Institute of Dentistry, University of Helsinki and Department of Public Health, University of Helsinki.

Valtaosa naisten osteoporoosin aiheuttamista murtumista sattuu yli 65-vuotiaille. Tämän ikäryhmän luuaineenvaihduntaa on huonosti tutkittu; kiinnostus on kohdistunut 50-60 ikävuoteen. Tästä syystä vertasimme kahta eri tavoin luuta vahvistavaa hoitoa tässä ikäryhmässä. I vaihe oli randomisoitu, prospektiivinen kaksoissokkotutkimus. Vertasimme 2 v ajan estrogeeni-progestiinihoidon ja alendronaatin vaikutusta yksin tai yhdessä luuntiheyteen ja aineenvaihduntaan sekä eri terveysparametreihin 65-80-vuotiailla naisilla (n=90), joilla oli todettu osteoporoosi ja jotka jo ikänsä vuoksi kuuluivat sydän- ja verisuonitautien riskiryhmään. Selvitimme hoidon vaikutusta suun terveyteen, sekä verisuonitautien riskitekijöihin. II vaiheessa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa selvitimme estrogeenin vaikutusta iäkkäiden naisten elämänlaatuun.

Luuston mineraalitiheys (BMD) mitattiin lannerangasta ja reisiluun yläosasta DEXA-tekniikalla ennen hoitoa sekä 12kk ja 24kk hoidon alettua. Luun aineenvaihdunnan tutkimiseksi määritettiin luun rakentumista kuvaava seerumin tyypin I prokollageenin aminoterminaalinen propeptidi (PINP) sekä hajoamista kuvaava virtsan tyypin I kollageenin aminoterminaalinen telopeptidi (Ntx) 6kk välein. Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöinä määritettiin herkkä-CRP ja E-selectiini 6 kk välein. Hampaiden kunto ja suun terveys selvitettiin tutkimuksen alussa ja lopussa hammaslääkärin toimesta, sekä kyselylomakkeella ja iennesteen matrixmetalloproteinaasi (MMP) -8 määrityksellä. Estrogeenin elämänlaatuvaikutuksia tutkittiin väestörekisteristä tehtävällä väestöotannalla (n=1638) kyselykaavakkeen avulla (15 D) hormonihoitoa käyttäviä ja käyttämättömiä iäkkäitä naisia vertaamalla.

Hormonihoito ja alendronaatti yhdessä eivät parantaneet luuta enempää kuin nämä hoidot erikseen käytettynä. Lannerangassa DEXA-mittauksessa hoitoryhmät olivat yhtä tehokkaita, mutta lonkan alueella hormonihoidolla saatiin paras teho erityisesti 24kk kohdalla. Luun aineenvaihdunnan mittareilla alendronaatti- ja kombinaatioryhmissä todettiin voimakkain teho. Hormonihoito nosti CRP-pitoisuutta, mutta 12kk kuluttua nousu ei ollut enää merkitsevä; E-selektiinitaso laski merkitsevästi. Alendronaatti ei vaikuttanut CRP ja E-selektiinitasoon.Alendronaatti laski leposyljeneritystä ja lievästi nosti MMP-8-pitoisuutta, muutoin hoidot eivät vaikuttaneet suun terveyteen. Estrogeeni hieman paransi elämänlaatua, mutta muutos ei ollut merkitsevä kliinisesti eikä tilastollisesti.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 31.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki