Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Cytomegalovirus in the Process of Chronic Allograft Nephropathy

Ilkka Helanterä

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Medicine, Division of Nephrology and University of Helsinki, Department of Virology and Department of Surgery .

Sytomegalovirus (CMV) on merkittävä komplikaatioiden, kustannusten ja jopa kuolleisuuden aiheuttaja elinsiirtopotilailla. Krooninen siirrännäisnefropatia (Chronic allograft nephropathy, CAN) on tärkeimpiä syitä siirteiden menetykseen munuaisensiirron jälkeen, ja CMV:n arvellaan lisäävän sen kehittymistä. Tutkimustieto CMV:n ja siirrännäisnefropatian yhteydestä on kuitenkin varsin rajallista, ja myös ristiriitaisia tuloksia on raportoitu. Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli tutkia CMV:n osuutta ja mahdollisia mekanismeja CAN:n kehittymisessä.

Tutkimuksen aineisto koostui 70 munuaisensiirtopotilaasta, jotka saivat siirteen vuosina 1992- 2000. CMV- infektio diagnosoitiin pp65 antigenemia- testillä verestä ja virusviljelyin. CMV:n läsnäoloa munuaisbiopsioiden jääleikkeissä tutkittiin pp65- antigeenin immunohistokemiallisella värjäyksellä sekä DNA in situ hybridisaatiolla. CAN:ssa keskeisten molekyylien läsnäoloa siirteessä tutkittiin immunohistokemiallisilla värjäyksillä, sekä pitoisuuksia virtsassa ELISA- menetelmin.

CMV:n proteiinia tai DNA:ta löytyi 18 potilaalta 6 kuukauden biopsianäytteestä. Histologisten muutosten analyysissa CMV:n läsnäolo siirteessä yhdessä aiemman akuutin hyljinnän kanssa liittyi lisääntyneisiin verisuonimuutoksiin pienissä valtimoissa. CMV- infektion aikaan otetuissa virtsanäytteissä kasvutekijä TGF-β:n pitoisuus oli merkittävästi suurentunut. Näillä potilailla, joilla TGF-β:n eritys virtsaan oli suurentunut, oli merkittävästi enemmän sidekudoslisää 6 kuukauden biopsioissa. CMV- infektion jälkeen otetusta biopsiasta löytyi 17 potilaalta CMV:n proteiinia tai DNA:ta vielä yli 2 kuukautta viimeisen positiivisen veri- tai virtsalöydöksen jälkeen, eli näillä potilailla CMV persistoi siirteessä. Tämä persistoiva CMV infektio liittyi lisääntyneeseen kasvutekijöiden tuotantoon siirteessä, sekä lisääntyneisiin verisuonimuutoksiin siirteessä. Siirteen ennuste viiden vuoden seurannassa ja siirteen toiminta yhden ja kahden vuoden kuluttua siirrosta oli merkittävästi huonompi näillä potilailla, joilla CMV persistoi siirteessä. Lisäksi persistoiva CMV- infektio oli myös riskitekijä siirteen menetykselle Coxin regressioanalysissa sekä itsenäinen riskitekijä siirteen huonommalle toiminnalle yhden ja kahden vuoden kuluttua siirrosta logistisessa regressioanalyysissa.

Nämä tulokset osoittavat, että siirteessä persistoiva CMV on haitallinen munuaissiirteelle aiheuttamalla lisääntynyttä kasvutekijöiden tuotantoa ja verisuonimuutoksia, jotka johtavat siirteen huonontuneeseen toimintaan ja ennusteeseen. Tehokas CMV- infektioiden esto, diagnosointi ja hoito saattavatkin olla keskeinen seikka munuaissiirteiden ennusteen parantamisessa.

Ilkka Helanterä, s. 1978, YO 1997 Tiirismaan lukio, Lahti

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 05.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki