Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Noninvasive techniques in assessing coronary artery disease

Miia Holmström

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Radiology and Biomag laboratory, Division of Cardiology.

Sepelvaltimotaudin noninvasiivinen tutkiminen

Perinteinen sepelvaltimoiden varjoainekuvaus on ollut kulmakivi sepelvaltimotaudin tutkimisessa. Kuitenkin pieni vakavien komplikaatioiden riski, tutkimuksen epämukavuus ja sairaalahoitopäivät potilaalle ovat johtaneet potilaasta vähemmän rasittavien, noninvasiivisten, tutkimusmenetelmien etsimiseen. Sydämen noninvasiivisen tutkimisen mahdollisuudet ovat kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia.

Tutkimuksessa selvitettiin sydämen isotooppitutkimuksen lisäksi uusien tutkimusmenetelmien, monileiketietokonetomografian, magneettikuvauksen ja magnetokardiografian, käyttökelpoisuutta sepelvaltimotaudin eri ilmentymien tutkimisessa. Sepelvaltimoiden tietokonetomografia on uusi lupaava menetelmä sepelvaltimoahtaumien, kalkkikertymien ja pehmeiden plakkien tutkimisessa. Magneettikuvauksella voidaan arvioida sydänlihaksen toimintaa ja mahdollisia infarktialueita. Monikanavainen magnetokardiografia antaa tarkkaa tietoa sydämen sähköisestä toiminnasta.

Tutkimukseen osallistui 43 eriasteista sepelvaltimotautia, 23 aorttaläpän ahtaumaa sairastavaa potilasta ja 26 tervettä verrokkihenkilöä.

Tutkimuksessa todettiin, että sydänlihaksen laserkanavointi pitkälle edenneessä sepelvaltimotaudissa ei parantanut sydänlihaksen pumppaus- tehokkuutta eikä sydänlihaskudoksen verenvirtausta, joita mitattiin magneetti- ja isotooppikuvauksella. Laserkanavointi näytti 6 kk:n seurannassa kuitenkin hidastavan sydänlihaksen pysyvien vaurioiden syntyä. Yhdistämällä informaatiota sydämen magneettikuvauksesta ja sepelvaltimoiden monileiketietokonetomografiasta, totesimme että sydämen seinämän liikehäiriöitä, verenvirtauspoikkeavuuksia ja infarkteja oli myös alueilla, joiden sepelvaltimoissa ei todettu mitään poikkeavaa. Tietokonetomografian osuvuus perinteiseen varjoainekuvaukseen verrattuna on varsin hyvä, mutta aorttaläpän ahtaumaa sairastavilla potilailla runsaat kalkkikertymät vaikeuttivat sepelvaltimoahtaumien löytymistä. Monikanavaisen magnetokardiografia osuvuus perinteiseen 12-kytkentäiseen EKG:hen ja magneettikuvaukseen sydäninfarktiarpien osoittamisessa todettiin hyväksi sekä Q- että non-Q-aalto infarkteissa.

Noninvasiivisten tutkimusmenetelmien käyttö tulee lisääntymään laitteiden kehittyessä nopeasti. Monileiketietokonetomografia sepelvaltimoiden kuvantamisessa voi osalla potilaista korvata perinteisen sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen. Myös magneettikuvauksen antamat mahdollisuudet sydänlihaksen toimintahäiriöiden ja infarktien kuvantamisessa sopivat enenevässä määrin kliiniseen käyttöön.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 27.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki