Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Laboratory analyses for evaluation of platelet disorders and platelet concentrates

Kaija Javela

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine and The Finnish Red Cross, Blood Service.

Verihiutaleiden eli trombosyyttien niukkuus (trombosytopenia) on yleisin syy lisääntyneeseen vuototaipumukseen. Verihiutaleet voivat olla myös toiminnaltaan poikkeavia. Tutkimuksen tarkoituksena oli luonnehtia analyyttisiä keinoja tutkia trombosytopenisiä potilaita yleensä, alloimmuuni-trombosytopeniasta kärsiviä sikiöitä ja amyloidoosipotilaita. Myös verihiutaleiden niukkuudesta kärsiville potilaille annettavien verihiutalevalmisteiden laatua tutkittiin useilla menetelmillä.

Tutkimuksessa oletettiin, että suomalaistyyppinen amyloidoosi saattaa aiheuttaa viivettä trombosyyttien normaaliin toimintaan. Vaikka verihiutaleet aggregoituivat laboratorio-olosuhteissa, aggregaatiota edelsi normaalia voimakkaampi muodonmuutos, joka oli lisäksi pitkittynyt. Muodonmuutoksen mittausta ei ole aikaisemmin sovellettu potilastutkimuksiin trombosyyttien toimintahäiriöiden yhteydessä.

Harvinaisessa piilevästi periytyvässä Bernard-Soulierin taudissa (BSS) trombosyyttien yhden tai useamman pintavalkuaisaineen (glykoproteiini IbIX) rakenneosa on vähentynyt tai se voi puuttua kokonaan. Potilailla on poikkeava vuototaipumus, koska trombosyytit eivät pysty tukkimaan verisuoniston vauriokohtaa normaalisti. Usean suomalaisen BSS -perheen aineistossa luonnehdittiin tarkemmin tietystä perimän muutoksesta johtuvia verihiutaleiden toiminnan ja pintaproteiinien muutoksia.

Epäillyn tai laboratoriossa varmistetun alloimmuunitrombosytopeniasta kärsivän sikiön lapsivedestä ja napaverestä osoitettiin verihiutaleiden kasvutekijää, trombopoietiinia 15 raskaudessa viitteenä lisääntyneestä verihiutaletuhosta. Määritysmenetelmää herkistämällä päästiin mittaamaan hyvin pieniä pitoisuuksia ja toteamaan trombopoietiinia jo lapsivedestä.

Lasten kroonista trombosytopeniaa käsittelevässä prospektiivisessa, kontrolloidussa tutkimuksessa analysoitiin poikkileikkauksena 20 potilaan aineistossa trombosyyttien kinetiikkaa kuvaavia parametrejä. Retrospektiivisessä tutkimuksessa analysoitiin uudelleen suuren potilasaineiston trombosyyttivasta-ainetuloksia. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa analyysin spesifisyyttä. Vaikka varsinaista spesifisyyttä ei voitu osoittaa tutkimuksen avulla, tuotiin esiin uusia analysointitapoja, joita voitaisiin soveltaa prospektiivisessa tutkimuksessa.

Trombosyyttivalmisteiden säilyvyyttä arvioitiin prospektiivisessa kontrolloidussa tutkimuksessa vakio-olosuhteissa ja kuljetuksen aikaisen stressin jälkeen perinteisillä laadunvalvontamenetelmillä ja näiden lisäksi alustavasti tutkitun liukoisen glykoproteiini V:n osoituksella. Menetelmä osoittautui lupaavaksi sekä prosessien kehittämisen että laadunvalvonnan kannalta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 08.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki