Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Psychiatric disturbances in children with intellectual disability

Prevalence, risk factors and assessment

Terhi Koskentausta

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Child Psychiatry and Pääjärvi Rehabilitation Centre, Lammi, Finland.

Kehitysvammaisten lasten mielenterveyshäiriöihin kiinnitettävä enemmän huomiota

Mielenterveyshäiriöt ovat tavallisia kehitysvammaisilla lapsilla mutta niiden diagnosointi on vaativaa ja osa häiriöistä jää tunnistamatta. Strukturoituja arviointimenetelmiä käytetään osana ei-kehitysvammaisten lasten mielenterveyshäiriöiden arviointia mutta kehitysvammaisille lapsille on käytettävissä vain muutamia käyttäytymisen arviointiasteikkoja.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin kehitysvammaisten lasten mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä ja riskitekijöitä sekä kahden strukturoidun arviointiasteikon (Developmental Behaviour Checklist, DBC-P ja Child Behavior Checklist, CBCL) soveltuvuutta kehitysvammaisten lasten mielenterveyshäiriöiden arviointiin. Pääjärven kuntayhtymän alueella asuvia kehitysvammaisia lapsia koskeva aineisto perustui 155 lapsen hoitokertomustietoihin sekä vanhempien täyttämiin kyselylomakkeisiin.

Hoitokertomusten perusteella mielenterveyshäiriö oli aiemmin diagnosoitu 11 %:lla lapsista. Kun hoitokertomukset tutkittiin huolellisesti kiinnittäen huomiota myös aiemmin diagnosoimattomien häiriöiden oireisiin, mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys lisääntyi 33 %:iin. Vanhempien täyttäminen arviointiasteikkojen perusteella mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys oli 34 % DBC:n mukaan ja 43 % CBCL:n mukaan. Tavallisimpia häiriöitä hoitokertomusten perusteella olivat autistiset häiriöt ja tarkkaavuushäiriöt. Tulokset tukevat aikaisempia havaintoja, joiden mukaan kehitysvammaisilla lapsilla on mielenterveyshäiriöitä ainakin 2-3-kertaisesti ei-kehitysvammaisiin lapsiin verrattuna.

Mielenterveyshäiriöiden riskiä lisäsivät selvimmin keskivaikea älyllinen kehitysvammaisuus ja perheen heikko sosioekonominen asema sekä vähensivät hyvät adaptiiviset taidot, kielellinen kehitys, sosiaalistuminen ja asuminen molempien biologisten vanhempien kanssa.

Tutkimuksen perusteella DBC-P ja CBCL soveltuvat kehitysvammaisten lasten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden arviointiin. DBC-P soveltuu kaikkien kehitysvammaisten lasten ja CBCL ainakin lievästi kehitysvammaisten lasten arviointiin. Koska kehitysvammaisten lasten ongelmat ovat jossain määrin erilaisia kuin ei-kehitysvammaisten, on tärkeää kehittää erityisesti kehitysvammaisille lapsille tarkoitettuja arviointilomakkeita, joissa on ongelmien lisäksi otettu huomioon myös lapsen vahvuudet.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 08.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki