Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Prognostic markers in head and neck carcinoma

Walter Koskinen

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine and Haartman Institute, Department of Virology.

Pään ja kaulan alueen syövät ovat kuudenneksi yleisimpiä pahanlaatuisia kasvaimia maailmanlaajuisesti. Pään ja kaulan alueen syöpää sairastavien potilaiden viisivuotis-eloonjäämisennusteet ovat parantuneet viime vuosikymmenien aikana jonkin verran mutta ovat edelleen melko huonoja varsinkin teollistuneiden maiden ulkopuolella. Taudin ennustettavuus on tällä hetkellä huono ja ainoa käytössä oleva ennustetekijä on TNM (Tumor, Nodes, Metastases) luokittelu, joka ottaa huomioon vain kasvaimen fyysisen koon ja diagnoosihetken etäpesäkkeet. Parempia ennustetekijöitä tarvitaan, jotta voitaisiin aikaisessa vaiheessa osoittaa nopean kasvuvauhdin omaavat kasvaimet. Tutkimme ihmisen papilloomaviruksen (HPV) esiintyvyyttä ja virusperimän määrää pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla sekä lisäksi arvioimme useiden riskitekijöiden, kuten tupakointi ja alkoholin riskikäyttö, vaikutusta näiden potilaiden taudinkulun ennusteeseen. Yleisin HPV oli tyyppi 16 ja HPV perimää löytyi useiten risakudoksen syövistä. Lisäksi korkea alkoholin kulutus lisää kuolleisuutta ainakin tupakoivilla potilailla. Kurkunpäänsyövässä HPV ei usein ollut löydettävissä. Lisäksi tutkimme veri-ja imusuonitiheyttä näissä syövissä ja havaitsimme että äänihuulisyövissä sekä veri-että imusuonitiheydet olivat matalempia kuin muissa pään ja kaulan alueen syövissä. Tutkimme tiettyjen HLA (Human Leukocyte Antigen) alleelien esiintyvyyttä pään ja kaulan syöpäpotilailla emmekä löytäneet alleeleja jotka olisivat selvästi yhteydessä riskiin saada tauti tai huonompaan taudinkuvaan, mutta löysimme alleeleja, jotka saattaisivat ennustaa taudinkulkua, mutta nämä tulokset tulisi varmistaa isommassa potilassarjassa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 06.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki