Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Microbiological, environmental and proteolytic aspects in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis

Katriina Kostamo

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine and University of Helsinki, Institute of Dentistry.

Krooninen poskiontelotulehdus on yksi yleisimmistä pitkäaikaisista hengitystiesairauksista. Poskiontelon laskutiehyen ahtautuminen yhdessä limakalvon tulehdusmuutosten kanssa altistaa taudin kehittymiselle, mutta tarkka mekanismi on tuntematon.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia bakteerien, sienien, tulehduksellisten muutosten sekä metalloproteinaasien ja niiden kudosestäjän esiintymistä kroonisen polypoottisen poskiontelotulehduksen vuoksi leikattavien potilaiden poskiontelonäytteissä sekä terveiden verrokkien nenähuuhtelunäytteissä. Tuloksia verrattiin potilaiden sairaushistoriaan, altistumiseen kosteusvaurioille sekä taudinkulkuun leikkauksen jälkeen.

Bakteerilöydökset eivät eronneet potilaiden ja kontrollien välillä, eivätkä ne selitä taudin pitkittymistä. Sieniä esiintyi enemmän potilasryhmässä. Sieniä pitäisikin aktiivisesti hakea tätä tautimuotoa sairastavilta ontelopotilailta käyttäen useita eri menetelmiä. Tyypillisiä ulkoilmahomeita esiintyi verrokeilta syyskuussa mutta ei tammikuussa kerätyissä näytteissä heijastaen ympäristöaltistusta. Tämä tulee huomioida, mikäli tätä tapaa käytetään mikrobiologisiin tutkimuksiin. 46 % potilaista raportoi kosteusvaurio-altistumista, mikä ei eroa Suomessa aiemmin raportoidusta esiintymisestä väestössä yleisesti. Altistuneet potilaat eivät eronneet altistumattomista sieni- tai bakteerilöydösten tai yleisen taudinkulun suhteen.

MMP-8:n ja interleukiini (IL)-8 pitoisuudet olivat merkitsevästi koholla potilasryhmässä. Varsinkin tukikudostyyppisen, mutta ei valkosoluista peräisin olevan, MMP-8:n aktivaatio korreloi IL-8 pitoisuuden nousuun. IL-8 ja MMP-8 voivat muodostaa sytokiini-metalloproteinaasi kaskadin kroonisen polypoottisen poskiontelotulehduksen kehittymisessä. Tämä voi toimia kohteena uusille hoitomuodoille ja tarjota uuden keinon taudin aktiivisuuden ja hoidon tehon mittaamiseen. Potilailla, joilla esiintyi eosinofiilisiä valkosoluja poskiontelon limakalvonäytteissä, oli merkitsevästi pienempi MMP-8 ja MMP-9 pitoisuus sekä MMP/kudosestäjä-suhde kuin potilailla, joilta eosinofiilejä ei löytynyt. Tämä voi tarjota uuden selityksen eosinofiilien kertymiseen poskionteloiden limakalvoille. Lisäksi pieni metalloproteinaasipitoisuus liittyi huonompaan ennusteeseen leikkauksen jälkeen, mikä voi merkitä MMP-8:n ja MMP-9:n synergististä, suojaavaa vaikutusta tässä taudissa.

Tutkimus tarjoaa tietoa mahdollista uusista mekanismeista, jotka voivat edesauttaa tulehdusmuutosten syntyä, kroonisessa polypoottisessa poskiontelotulehduksessa. Vasta viime aikoina eläinkokeissa kuvattu metalloproteinaasien anti-inflammatorinen vaikutus raportoidaan nyt ensimmäistä kertaa kroonisessa tulehdussairaudessa ihmisillä. Metalloproteinaasi-estäjillä on ehdotettu olevan hoitovaikutusta myös kroonisissa tulehduksellisissa hengitystiesairauksissa, joten metalloproteinaasien toiminta tulee jatkossa selvittää tarkasti.

Syntymäaika: 02.10.1972 Tenhola Lukio: Hankoniemen lukio 1991

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki