Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

IL-10 in Human Newborns

Ontogeny of IL-10 secretion and relation to the secretion of IFN-g, immunoglobulin M, G, and A, and mononuclear cell composition in newborns

Anna Kotiranta-Ainamo

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää välittäjä-aine IL-10 tuotto vastasyntyneiden napaverestä eristetyistä mononukleaarisista soluista. On yleisesti tiedettyä, että vastasyntyneet ovat herkkiä saamaan vakavia infektioita. Vastasyntyneiden vasta-ainetuotanto on aikuisiin verrattuna selvästi vähäisempää ja mm myös tärkeän välittäjä-aineen, gamma-interferonin (IFN-g) tuotto, on vähäistä verrattuna aikuisiin. Tutkimushypoteesimme oli, että vastasyntyneiden välittäjä-aine tuotanto on kehittymätöntä johtaen suhteettoman suureen IL-10 tuotantoon joka estäisi IFN-g-tuotantoa.

Tutkimuksessa oli mukana kaiken kaikkiaan 57 täysiaikaista vastasyntynyttä, 35 aikuista ja lisäksi 29:den keskosen lymfosyyttien alatyyppien prosentuaaliset määrät tutkittiin. Soluviljelmien tuottama IL-10, IFN-g, IgM, IgG ja IgA tuotanto tutkittiin ELISA-testillä ja lymfosyyttityyppien prosentuaaliset määrät mitattiin virtaus-sytometrillä.

Tulosten perusteella vastasyntyneet, myös heidän ns CD5+ B solut, tuottivat IL-10:tä. Aikuisiin verrattuna vastasyntyneet tuottivat kuitenkin vähemmän IL-10:tä. Muut syyt kuin IL-10 ylimäärä vaikuttaa siis vähäiseen IFN-g tuotantoon.

IL-10 ja IFN-g tuotantoja vertailemalla voitiin todeta, että vastasyntyneiden välittäjä-aine-tuotanto oli IL-10 voittoista. Kuitenkin noin 25% vastasyntyneistä tuotti molempia välittäjä-aineita aikuisten lailla. Vastasyntyneet eivät ole siis homogeeninen joukko välittäjä-aine-tuotannon suhteen.

Vastasyntyneet erosivat huomattavasti myös eri lymfosyyttien prosentuaalisten osuuksien suhteen. Tuloksiin vaikutti selvästi raskauden kesto syntymähetkellä, mutta myös monet muut sekä äitiin että lapseen liittyvät seikat vaikuttivat lymfosyyttien alatyyppien määriin ja kypsyyteen.

Edellä mainittujen välittäjä-aineiden ja vasta-aineiden tuotannossa oli siis selviä yksilöllisiä eroja. Yleisesti ottaen vastasyntyneiden vähäinen vasta-ainetuotanto ja IFN-g tuotanto ei kuitenkaan johtunut lisääntyneestä IL-10 tuotannosta.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 24.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki