Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Outcomes of ruptured abdominal aortic aneurysm

Sani Laukontaus

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery, Vascular Surgery and Department of Vascular Surgery, Helsinki University Central Hospital.

Revenneen vatsa-aortan pullistuman leikkaushoito pelastaa ihmishenkiä, on kustannustehokasta eikä huononna elämänlaatua

Vatsa-aortan pullistuman repeämä (ruptured abdominal aortic aneurysm = RAAA) on välittömästi henkeä uhkaava kirurginen hätätilanne. Potilaan hengen voi pelastaa vaativa leikkaus ja sitä seuraava onnistunut tehohoito. Vatsa-aortan pullistuma on yleinen sairaus, miehillä se aiheuttaa jopa 2% kaikista kuolemista teollistuneissa maissa. Repeämä on usein ensimmäinen oire pullistumasta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosittain noin 70 potilaalla todetaan RAAA (ilmaantuvuus 5,4/100 000 henkilöä/vuosi). Noin kolmannes näistä potilaista kuolee heti ja noin puolet ehtii sairaalaan.

RAAA -potilaat ovat yleensä iäkkäitä ja hoidon mielekkyyttä on arvosteltu, etenkin kun elämänlaatua ja laatupainotettuja elinvuosia RAAA hoidon jälkeen ei ole Suomessa aiemmin mitattu. Tutkimuksessa RAAA-potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta (vaihteluväli 43-94 vuotta). Tutkimuksessa todettiin, että toivuttuaan vaikeasta leikkauksesta ja usein pitkästä sairaalahoidosta potilaiden elämänlaatu on lähes yhtä hyvä kuin suomalaisessa ikä- ja sukupuolivakioidussa väestössä. Laatupainotettujen elinvuosien määrän avulla voitiin laskea kustannustehokkuus, ja todettiin, että leikkaushoito on kustannustehokasta myös yli 80-vuotiailla.

Hoidon lopputulosta pyrittiin ennustamaan erilaisten menetelmien avulla hoidon eri vaiheissa, kuten päivystyspoliklinikalla ennen leikkausta (Glasgow Aneurysm Score) tai teho-osastolla 48 tuntia leikkauksen jälkeen (Sequential Organ Failure Assessment). Menetelmät ennustavat elossa säilymistä ja antavat näin hoitaville lääkäreille lisäinformaatiota päätöksentekoon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä verisuonikirurgiset hätätilanteet on keskitetty Meilahden sairaalaan ja tämä on parantanut RAAA-potilaiden ennustetta tehohoidon ja päivystysjärjestelmän tehostamisen ohella. Kuolleisuus on laskenut merkitsevästi sairaala- ja väestötasolla organisatoristen muutosten jälkeen. Sairaalakuolleisuus oli 45% ja kuolleisuus väestötasolla 69% vuosina 1996-2004. Vuosina 2003-2004 sairaalakuolleisuus oli 28% ja väestötasolla 56%.

Leikkaushoito on ainoa mahdollisuus pelastaa RAAA-potilaan henki. RAAA-potilaiden hoidon lopputuloksen ennustamiseen ei ole luotettavia menetelmiä yksilötasolla, joten leikkaushoitoa tulee tarjota alkuvaiheessa lähes kaikille RAAA-potilaille. Hoidon keskittämisellä on saatu hyviä tuloksia aikaan ja leikkaus on todettu kustannustehokkaaksi myös iäkkäillä.

Sani Laukontaus (o.s. Korhonen). Synt.vuosi 1971. Kirjoittanut ylioppilaaksi Ounasvaaran lukiosta, Rovaniemeltä 1990.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki