Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Damp building moulds: Assessment of sensitization in patients and studies into mechanisms of airway inflammation using experimental models

Marina Leino

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine and University of Helsinki, Department of Allergy, Skin and Allergy Hospital and Finnish Institute of Occupational Health, Department of Health and Work Ability.

Kosteusvauriomikrobit; Potilaiden IgE välitteinen allergia ja keuhkotulehdusvasteet kokeellisessa mallissa

Kosteusvauriorakennukset ja altistuminen niissä viihtyville homeille voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Homeille altistuminen on yhdistetty erilaisiin ylä- ja ala- hengitystieoireisiin kuten astmaan ja allergiseen nuhaan. Kosteusvauriorakennuksille altistuneilla on myös havaittu muita oireita kuten päänsärkyä, pahoinvointia ja lihassärkyä.

Homeiden mahdollisia terveyshaittoja on tässä väitöskirjassa tarkasteltu kahdella eri lähestymistavalla. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa kartoitettiin homeille herkistymisen yleisyyttä allergiaepäilyn takia sairaalaan tulleilla potilailla ja havaittiin, että herkistyminen homeille on harvinaista. Herkistymistä osoittavia spesifisiä IgE vasta-aineita kahdelle eniten testatuille homeille (Cladosporium herbarum ja Alternaria alternata) löydettiin 2.7%:lla ja 2.8%:lla potilaista. Lisäksi tutkittiin ihotestissä käytettyjen homeuutteiden spesifisyyttä IgE välitteisen homeallergian osoittamisessa. Havaitsimme, että osa homeelle herkistyneiden potilaiden seerumin IgE vasta-aineista sitoutui ihon normaliflooraan kuuluvan Pityrosporum ovale (tai Malassezia sp.) hiivauutteen allergeeneihin. Näin ollen homeallergia näyttäisi olevan harvinaista ja osa reaktiosta saattaa johtua ristireaktiosta hiivan allergeeneja vastaan.

Toisessa osiossa Stachybotrys chartarum hometta käytettiin mallintamaan tulehdus vaikutuksia hengitysteissä. S. chartarum on kirjallisuuden mukaan hyvin potentiaalinen taudin aiheuttaja kosteusvauriotaloissa, koska se tuottaa hometoksiinia tietyissä olosuhteissa. Satratoksiinia tuottavaa sekä ei-tuottavaa S. chartarum kantaa käytettiin kokeellisessa hiirialtistusmallissa kahtena eri pitoisuutena (103 ja 105 itiötä). S. chartarum homeitiöt aiheuttivat isommalla pitoisuudella lievän tulehduksen keuhkoihin, mutta yllättäen satratoksiini ei näyttänyt vaikuttavan oleellisesti tutkittuun vasteeseen. Koska kosteusvauriorakennuksille altistuneilla on havaittu erilaisia oireita, tutkimme myös immunologisen yleistilan merkitystä homealtistumisessa. Teimme homeitiöaltistuksen yhdessä allergeeni herkistyksen kanssa (allerginen astmamalli). Homeitiöaltistus allergisessa astmamallissa aiheutti massiivisen tulehdusvasteen hiirten keuhkoihin.

Altistuminen homeille kosteusvauriotaloissa saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Tutkimus osoittaa, että IgE välitteisellä homeallergialla ei useinkaan pystytä selittämään oireita. Homeet voivat myös aiheuttaa muita, ei-allergisia immunologisia vasteita. Kokeelliset työt viittaavat siihen, että Stachybotrys chartarum home saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Tässä tutkimuksessa on saatu merkittävää uutta tietoa S. chartarum homeen mahdollisista vaikutuksista hengitysteissä kokeellisia malleja käyttäen. Näitä tulehdustekijöitä voidaan mahdollisesti käyttää potilasdiagnostiikassa keuhko- tai nenähuuhtelunäytteistä. Immunologisella yleistilalla oli merkittävä rooli keuhkotulehduksessa. Tulokset mallista viittaavat siihen, että atooppiset henkilöt saattavat olla alttiimpia homealtistuksen vaikutuksille kuin ei-atooppiset.

Väittelijä on syntynyt ja asuu Porvoossa, opiskellut biokemistiksi Åbo Akademissa ja toimii tällä hetkellä tutkijana Työterveyslaitoksella Helsingissä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 08.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki