Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Functional Outcome after Free Flap Reconstructions in Oral and Pharyngeal Cancer

Mari Markkanen-Leppänen

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery and Department of Plastic Surgery and Department of Radiology.

Suomessa harvinaisempi, globaalisti 10 yleisimmän syövän joukkoon kuuluva suusyöpä diagnosoidaan usein sen kasvettua paikallisesti laajaksi. Laajassa syöpäleikkauksessa syntyvä kudospuutos korjataan useimmiten vapaalla mikrokirurgisella kudossiirteellä. Siirteitä voidaan irrottaa useasta kohdasta kehoa ja niihin voidaan yhdistää mitä tahansa kudosta - ihoa, sidekudos- tai limakalvoa, lihasta, jännettä, luuta ja hermoa. Suun mutkikkaiden toimintojen säilyttäminen ennallaan syöpäleikkauksessa on haasteellista. Tutkimuksessa selvitettiin laajan suuontelon ja nielun syövän vuoksi leikatun ja kudossiirteen saaneen potilaan leikkaustulokset toiminnallista tulosta painottaen.

Leikkauskomplikaatiot ja elossaolotodennäköisyys analysoitiin 94 potilaalta. 44 potilasta rekrytoitiin vuoden mittaiseen seurantaan. Seurannassa mitattiin elämänlaatua kyselylomakkeen avulla, puheen peruselementtejä tutkittiin tietokoneavusteisesti, artikulaatiota ja äänen laatua arvioi asiantuntijaraati sekä puheensa ymmärrettävyyttä potilas itse. Nieleminen kuvattiin varjoainetta, röntgenläpivalaisua ja videointia käyttäen. Suuontelon tunnon mittauksessa käytettiin 2 pisteen erotuskykyä.

Elossaolotodennäköisyys 3 vuoden kuluttua leikkauksesta oli yli 40%. Seurannan potilailla oli 43%:n todennäköisyys selvitä leikkauksen jälkeinen vuosi syövän uusiutumatta. Leikkauskomplikaatioita ilmaantui 60%:lle potilaista. Leikkauskuolleisuus oli 2% ja 11%. Kudossiirto onnistui muutamaa lukuunottamatta. Työttömyys ja runsas alkoholin kulutus vaikuttivat voimakkaimmin kuolemanriskiin. Elämänlaatu heikkeni leikkauksen jälkeen eikä palannut seurannassa leikkausta edeltäneelle tasolle. Merkittävimmän huonontumisen potilaat kokivat tapahtuneen pureskelussaan ja puheessaan, ulkonäössään sekä olkapäänsä toiminnassa. Normaalin puheen perusedellytykset säilyivät leikkauksessa. Vuoden kuluttua leikkauksesta esiintyi yli 60%:n potilaan puheessa sekä virheellinen /r/- että /s/-konsonantti, mikä heikensi puheen ymmärrettävyyttä. Seurannan lopussa sai ravitsemuksensa suun kautta 98% potilaista, joista puolet söi tavallista pureskeltavaa ruokaa. Havaittavaa ja hiljaista aspiraatiota eli nieltävän aineen kulkeutumista hengitysteihin ilmeni koko seurannan ajan. Vuoden kuluttua 44% potilaista aspiroi, joista 70%:lla esiintyi tätä hiljaista muotoa. Aspiraatioon viittaavia keuhkomuutoksia esiintyi 15%:lla potilaista. Suuontelon tunto heikkeni, muttei ollut yhteydessä mitattuihin suun toimintoihin.

Tutkimus antaa uutta tietoa suun rekonstruktioista. Tutkimuksessa korostuu hoidon toiminnallisen tuloksen tärkeys suusyöpää sairastavalle potilaalle. Suu ja nielu toimivat erittäin monimuotoisesti. Tämän alueen kirurgiassa tulee kehittää menetelmiä, joilla saavutetaan hyvä toiminnallinen tulos.

Ylioppilastutkinto: Oulaisten lukio 1982, Oulainen.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki