Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Essential Thrombocythaemia

Diagnosis, Prognostic Aspects, and the Outcome of Finnish patients

Riitta Niittyvuopio

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Essentiell trombocytos (ET) är en elakartad blodsjukdom, som hör till de myeloproliferativa sjukdomarna (ET, polycythaemia vera, kronisk myeloisk leukemi, myelofibros). Karakteristiskt för ET är trombocytos, ett konstant högt antal blodplättar eller trombocyter i blodet. Utom vid myeloproliferativa sjukdomar konstateras trombocytos som en reaktiv företeelse vid många tillstånd. Differentialdiagnostiken av trombocytos är viktig, för trombocytos vid de myeloproliferativa sjukdomarna innebär en komplikationsrisk som inte finns vid reaktiv trombocytos. ET-patienter kan vara symptomfria i många år, till och med årtionden, men sjukdomen kan orsaka svåra blodpropps- eller blödningssymptom. ET-patienternas graviditeter kan även vara problematiska. Det är svårt att förutsäga komplikationerna. Ändamålet av avhandlingsarbetet var att klargöra denna sjukdoms diagnostik, bedöma komplikationernas incidens samt finna faktorer associerade med komplikationsrisken.

Materialet bestod av 170 ET-patienter, vilkas sjukdom hade diagnostiserats år 1980-1996. ET-diagnosen stöddes av ett ökat antal trombocyternas moderceller i benmärgen samt deras strukturella avvikelser, trombocyternas funktionsrubbningar samt en onormal växt i odlingen av blodcellsbildande stamceller. Hos ungefär 70 % konstaterades en avvikande stamcellsväxt.

Bara en femtedel av patienterna förblev symptomfria under studieperioden. Hälften hade signifikanta blodpropps- eller blödningssymptom. 45 % av patienterna hade blodproppssymptom och en femtedel signifikanta blödningar. Hälften av patienterna led av cirkulationsstörningar i småkärl. Över 60 års ålder ökade risken av blödning, men blodproppssymptom förekom ungefär lika ofta i olika åldersgrupper. Det manliga könet, rökning hos kvinnor samt avvikande stamcellsväxt förutsade tromboskomplikationernas incidens. Kvinnorna hade mindre blodproppsproblem än männen. Risken av graviditetskomplikationer var betydande, och 38 % av graviditeterna slutade i missfall. Behandling med antingen salicylsyra ensam eller kombinerad med trombocytreducerande medel minskade betydligt de graviditetsassocierade problemen.

De tidigare undersökningarna gällande essentiell trombocytemi har gjorts i länder, var det förekommer mindre ateroskleros än i den finska befolkningen. Fynden i detta avhandlingsarbete kan utnyttjas vid de ofta problematiska vårdsbesluten hos finska ET-patienter.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 2.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki