Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Essential Thrombocythaemia

Diagnosis, Prognostic Aspects, and the Outcome of Finnish patients

Riitta Niittyvuopio

Doctoral dissertation, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Essentiaalinen trombosytemia (ET) on myeloproliferatiivisten sairauksien (ET, polysytemia vera, krooninen myelooinen leukemia, myelofibroosi) ryhmään kuuluva pahanlaatuinen veritauti, jolle on ominaista trombosytoosi eli pysyvästi koholla oleva veren verihiutale- eli trombosyyttitaso. Myeloproliferatiivisten tautien lisäksi trombosytoosia todetaan reaktiivisena monissa tiloissa. Trombosytoosin erotusdiagnostiikka on tärkeää, sillä myeloproliferatiivisten tilojen yhteydessä trombosytoosiin liittyy komplikaatioita, joita ei todeta reaktiivisessa trombosytoosissa. ET-potilaat voivat olla oireettomia vuosia, jopa vuosikymmeniä, mutta tautiin voi liittyä vaikeita tukos- tai vuoto-oireita, ja ET-potilaiden raskaudet voivat olla ongelmallisia. Komplikaatioita on vaikea ennustaa. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selkiyttää taudin diagnostiikkaa, arvioida komplikaatioiden ilmaantuvuutta, ja löytää komplikaatioita ennustavia tekijöitä.

Potilasaineisto koostui 170 ET-potilaasta, joiden tauti oli diagnosoitu vuosina 1980-1996. Lisääntynyt trombosyyttien esiasteiden määrä luuytimessä ja niiden rakenteelliset poikkeavuudet, trombosyyttien toimintahäiriöt, ja poikkeava kantasolukasvu verta muodostavien kantasolujen viljelyissä tukivat ET:n diagnoosia. Noin 70 %:lla potilaista todettiin poikkeava kantasolukasvu.

Vain viidesosa potilaista pysyi seurannassa oireettomina. Puolella potilaista esiintyi merkittäviä tukos- tai vuoto-oireita. Tukosoireita oli 45 %:lla potilaista, ja merkittäviä vuotoja viidesosalla. Puolet potilaista kärsi pienten suonten verenkiertohäiriöistä. Yli 60-vuoden ikä lisäsi vuotoriskiä, mutta tukosoireita esiintyi likimain yhtä paljon eri ikäryhmissä. Miessukupuoli, naisten tupakointi, ja poikkeava kantasolukasvu ennustivat tukoskomplikaatioiden ilmaantuvuutta. Naisilla tukosongelmia esiintyi miehiä vähemmän. Raskauskomplikaatioiden riski oli merkittävä ja 38 % raskauksista päätyi keskenmenoon. Hoito joko asetyylisalisyylihapolla yksinään tai yhdistettynä trombosyyttitasoa alentavaan lääkitykseen vähensi raskauteen liittyviä ongelmia merkittävästi.

Aiemmat essentiaalista trombosytemiaa käsittelevät tutkimukset on tehty maissa, joissa valtimoiden kovettumistautia esiintyy vähemmän kuin suomalaisessa väestössä. Tämän väitöskirjatyön löydöksiä voi hyödyntää suomalaisten ET-potilaiden usein ongelmallisissa hoitoratkaisuissa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 25.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki