Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Prevalence and determinants of respiratory symptoms, asthma, chronic bronchitis and allergic sensitization in Helsinki

A comparison between Finland, Sweden and Estonia. The FinEsS studies - Helsinki I

Paula Pallasaho

Doctoral dissertation, August 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine and Department of Allergy, Skin and Allergy Hospital, Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine and Department of Pulmonary Medicine, Helsinki University Central Hospital and Lung and Allergy Research, National Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Aikuisväestön astma on yleistynyt Suomessa ja sitä sairastaa 6-7% aikuisista. Allergiataipumus on aikuisilla myös lisääntynyt: 47% helsinkiläisistä on ihopistokokeiden perusteella herkistyneitä yleisille allergiaa aiheuttaville tekijöille. Kroonisen keuhkoputkitulehduksen esiintyvyys, 3-4%, on puolestaan laskenut aiempaan nähden, toisaalta vain 19% tähän viittaavia oireita ilmoittaneista oli saanut diagnoosin.

Väitöstyö kuuluu FinEsS-tutkimusprojektiin, jonka tarkoituksena on selvittää ja seurata keuhko-oireiden, ahtauttavien keuhkosairauksien ja allergisen herkistymisen esiintyvyyttä ja riskitekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tutkimus alkoi postikyselyllä syksyn 1995 ja kevään 1996 välisenä aikana kahdeksassa tutkimuskohteessa, joita olivat Helsingin ja Lapin lisäksi Tukholma, Örebro, Pohjois-Ruotsin Norrbotten, Tallinna, Saaremaa ja Narva. Kohderyhmänä Helsingissä oli 8000:n iältään 20-69-vuotiaan aikuisen satunnaisotos, josta 6062 (76%) osallistui. Väitöstyössä verrattiin eri alueiden tuloksia keskenään erityisesti riskitekijöiden ja diagnoosikäytäntöjen suhteen ikäryhmässä 20-64-vuotiaat yhteensä 44 483 vastauksen perusteella (76% kutsutuista). Jatkotutkimuksena Helsingissä tehtiin vuosien 2001-2003 aikana satunnaisesti valituille tutkittaville haastattelu, allergiataipumuksen selvittämiseksi prick-ihopistokoe 15 allergeenilla ja keuhkotoimintakokeita kuten spirometria ja bronkodilataatiokoe, histamiinialtistuskoe, uloshengityksen typpioksidipitoisuuden mittaus ja hengitysäänianalyysi. Ihopistokoe tehtiin yhteensä 498 tutkittavalle. Keuhkotoimintakokeiden tuloksia ei esitetä tässä väitöstyössä.

Astma on viime vuosikymmeninä yleistynyt Suomessa muiden länsimaiden tasolle. Verratessa kaikkien tutkimuskeskusten tuloksia lääkärin toteaman astman esiintyvyys oli 7.8% Ruotsissa, 5.9% Suomessa ja 2.0% Virossa ikäryhmässä 20-64-vuotiaat (p<0.001). Astmaoireet olivat kuitenkin yleisimpiä Virossa ja kävi ilmi, että merkittävä osa astmatyyppisistä oireista ilmoittaneista oli siellä saanut kroonisen keuhkoputkitulehduksen diagnoosin. Lääkärin toteamaa kroonista keuhkoputkitulehdusta ilmoitti sairastavansa 3.1% Ruotsissa, 2.9% Suomessa ja 10.7% Virossa samassa ikäryhmässä (p<0.001). Vastaavanlaiset erot olivat todettavissa 20-30-vuotiailla. Tulokset viittaavat siihen, että 90-luvun puolivälissä diagnoosikäytännöt poikkesivat toisistaan verrattaessa Viroa Suomeen ja Ruotsiin. Kroonisen keuhkoputkitulehduksen osalta esiintyi alidiagnostiikkaa Suomessa ja Ruotsissa.

Ihopistokokeen perusteella herkistyneiden osuus Helsingissä oli 47% ja ikäryhmässä 26-39-vuotiaat 57%. Koira, kissa ja koivu olivat suuruusjärjestyksessä yleisimmät reaktioita aiheuttaneet allergeenit. Alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä 42% herkistyneistä reagoi vähintään neljälle allergeenille vastaten neljäsosaa koko ikäryhmästä. Positiivisten ihotestitulosten lukumäärän lisääntyessä allergisen nuhan ja astman esiintyvyys kasvoi tilastollisesti merkitsevästi (p<0.001).

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 27.07.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki