Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Neurological manifestations and molecular genetics of acute intermittent porphyria in North Western Russia

Elena Pischik

Doctoral dissertation, December 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Neurologiset löydökset ja molekyyligenetiikka äkillisessä jaksottaisessa porfyriassa Lounais-Venäjän alueella. Äkillinen jaksottainen porfyria kuuluu hemin biosynteesihäiriöihin, jotka ovat perinnöllisiä aineenvaihdunsairauksia. Lääkkeet, paasto tai hormonaaliset muutokset elimistössä lisäävät hemin muodostumista maksassa ja entsyymin puutteesta kärsivät potilaat keräävät porfyriinien esiasteita kehoonsa. Nämä esiasteet ovat myrkyllisiä hermokudokselle. Tauti ilmenee siten äkillisenä kohtauksena, joka alkaa usein lievillä psyykkisillä oireilla kuten unettomuudella ja levottomuudella ja etenee autonomisen hermoston häiriöihin, jossa tyypillisimpänä oireena on voimakas vatsakipu. Jos kohtaus etenee, potilaalle voi kehittyä lihasheikkoutta, kouristuksia ja tajunnantason laskua, ja siten se voi olla henkeä uhkaava tilanne. Nykyisin varhaisen diagnostiikan ja hoidon seurauksena neurologiset ilmentymät ovat harvinaisia, mutta osa äkillistä porfyriaa sairastavista potilaista on selvästi alttiimpia halvauksille. Akuutti porfyria varmistetaan virtsanäytteestä, josta mitataan porfyriinien esiasteet. Kohtauksen aikana ne ovat selkeästi koholla ja diagnoosi varmistetaan myöhemmin geenitestillä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää äkillistä porfyriaa sairastavien esiintyvyys Pietarin alueella. Seuloimme 108 :sta äkillistä hermotulehdusta sairastavasta potilaasta 12 äkillistä jaksoittaista porfyriaa sairastavaa potilasta porfyrian esiasteita mittaavan virtsakokeen avulla. Tutkimme nämä potilaat huolellisesti kliinisen ja hermojohtumistutkimuksen avulla ja teimme heille myös aivojen tietokone- tai magneettitutkimuksen selvittääksemme taudin hermohäiriöiden mekanismeja. Potilaiden hermotulehduksessa kärsii useinmiten sekä hermoimpulssin johtuminen mutta myös sen muodostuminen. Kohtauksen aikana potilaille voi kehittyä ohimenevä aivojen takaosiin painottuva nestekertymä, joka voi aiheuttaa epileptisiä kohtauksia ja tajunnan tason laskua. Kaksi potilasta menehtyi kohtauksen aikana sydän pysähdykseen ja keuhkokuumeeseen.

Löysimme myös uusia porfyriaa sairastavia sukulaisia geenitestin avulla. Yhdeksän mutaation tunnistamisen jälkeen selvitimme miten geenivirhe vaikuttaa lähettiRNA:n ja muodostuvan entsyymin toimintaan koeolosuhteissa. Mutaatiot olivat kolmessa perheessä paikallisia ja aikaisemmin tuntemattomia, mutta kahdeksassa suvussa oli jo muualla Euroopassa ja Suomessa tunnistettuja mutaatioita. Länsi- eurooppalaisten mutaatioiden kulkeutuminen Pietariin selittynee sillä, että se on ollut kansainvälinen kaupunki jo 300 vuotta. Kun yhdistimme suomalaisten ja lounais-venäläisten potilaiden kliiniset tiedot, biokemialliset tulokset ja geenivirheiden analyysit, saatoimme luokitella potilaat mutaatioiden perusteella myös kliinisiin ryhmiin. Jotkut mutaatiot aiheuttivat selvästi vähemmän oireita kuin toiset. Lisäksi virtsan porfyriinien esiasteiden määrää oireettomassa vaiheessa ja mutaation laatua voidaan käyttää ennustettaessa taudin luonnollista kulkua yksittäisen potilaan kohdalla.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki