Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Levosimendan in patients with ischaemic heart disease

Pentti Põder

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Cardiology unit.

Levosimendaani sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Väitöstyössä todettiin, että Suomessa kehitetyn uudentyyppinen sydämen vajaatoimintalääke, levosimendaani, on turvallinen ja tehokas sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. Levosimendaani-infuusio paransi supistuvuutta, mutta ei aiheuttanut sydänlihasiskemiaa eikä haitallista verenpainelaskua ja vähensi sydämen vajaatoiminnan pahentumisen riskiä sekä kuolleisuutta. Suonesisäisen levosimendaanin annos iskeemisillä potilailla ei saisi ylittää annosta 0.2 µg/kg/min. Suun kautta annosteltavaa levosimendaania käyttäessä on syytä seurata potilaan syketasoa ja päiväannos ei saisi ylittää 4 mg.

Johdanto

Levosimendaani kuuluu kalsiumherkistäjien luokkaan. Se parantaa sydämen supistumisvoimaa ja laajentaa valtimoita - mukaan lukien sepelvaltimot - ja laskimoita. Nämä vaikutukset voisivat olla hyödyllisiä iskemiantilanteessa verrattuna tavanomaisiin sydämen supistuvuutta parantaviin lääkkeisiin, jotka lisäävät merkittävästi iskemian pahentumisriskiä. Levosimendaanin oma puoliintumisaika on lyhyt, noin tunnin luokkaa. Sillä on kuitenkin aktiivinen metaboliitti, jonka poistuminen on huomattavasti hitaampaa ja sen ansiosta levosimendaanin vaikutus jatkuu myös hoidon lopettamisen jälkeen. Väitöskirjatyössä selvitettiin suonensisäisen ja suun kautta annosteltavan levosimendaanin tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla.

Menetelmät

Levosimendaania annosteltiin jatkuvana suonensisäisenä infuusiona 6 tunnin ajan tai suun kautta enintään kuukauden ajan neljässä eri tutkimusasetelmassa yhteensä 557 akuuttia tai kroonista sepelvaltimotautia sairastavalle potilaalle. Tutkimuksissa seurattiin muutoksia sydämen sykkeessä ja verenpaineessa. Lisäksi potilailta otettiin toistetusti verinäytteitä farmakokineettisten suureiden määrittämiseksi.

Tulokset

Levosimendaani-infuusio oli tehokas ja turvallinen akuuttia ja kroonista sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, se ei aiheuttanut sydänlihasiskemiaa eikä haitallista verenpainelaskua ja vähensi sydämen vajatoiminnan pahentumisen riskiä sekä kuolleisuutta. Kuolleisuutta vähentävä vaikutus ilmeni jo infuusion aikana ja jatkui jopa puolen vuoden saakka. Iskemian ja verenpainelaskun lisääntyvyyttä lumelääkkeen verrattuna nähtiin vain korkeamalla, 0.4 µg/kg/min annoksella. Levosimendaani paransi sydämen supistuvuutta että sai aikaan vasodilataatiota, joka oli voimakaampi suonensisäisen annostuksen jälkeen. Levosimendaanin metaboliitin pitoisuudet suunkautisen annostuksen jälkeen nousivat annoksen kasvaessa ja sen ansiosta nähtiin myös sykkeen nousu. Kaikissa tutkimuksissa potilaat sietivät levosimendaania varsin hyvin.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 03.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki