Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Interaction of alcohol and smoking in the pathogenesis of upper digestive tract cancers - possible chemoprevention with cysteine

Ville Salaspuro

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine.

Tausta: Runsas alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat yläruoansulatuskanavan syöpien tärkeimmät riskitekijät. Lisäksi niiden yhteiskäytöllä on synergistinen, syöpäriskin monikymmenkertaistava vaikutus. Yhdysvalloissa ja Euroopassa jopa 80% yläruoansulatuskanavan syövistä voitaisiin estää lopettamalla tupakointi ja alkoholin nauttiminen. Alkoholi ei itsessään ole syöpää aiheuttava, mutta sen ensimmäisen aineenvaihduntatuotteen, asetaldehydin on todettu olevan paikallinen karsinogeeni. Asetaldehydiä syntyy suuhun mikrobitoiminnan seurauksena alkoholista. Myös tupakansavussa on erittäin runsaasti asetaldehydiä. Täten, tupakoinnin ja alkoholinkäytön seurauksena syntyvä asetaldehydialtistus voisi selittää alkoholin ja tupakoinnin seurauksena syntyvän moninkertaisen riskin sairastua yläruoansulatuskanavan syöpään.

Tavoitteet: Väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää asetaldehydin mahdollista osuutta alkoholinkäyttöön ja tupakointiin liittyvien yläruoansulatuskanavan syöpien aiheuttajana. Toinen tavoite oli pyrkiä eliminoimaan alkoholista ja tupakoinnista syntyvä asetaldehydi L-kysteiini-aminohapolla. Tutkimuksia varten kehitettiin erityiset tabletit, jotka vapauttavat kysteiiniä suuhun mahdollistaen asetaldehydin inaktivoimisen sekä alkoholin nauttimisen että tupakoinnin aikana.

Menetelmät: Asetaldehydialtistus mitattiin koehenkilöiden syljestä alkoholin nauttimisen, tupakoinnin sekä tupakan ja alkoholin yhteiskäytön aikana. Lisäksi syljen asetaldehydipitoisuudet mitattiin samoissa olosuhteissa L-kysteiini-tablettien kanssa.

Tulokset: Tupakoinnin aikana syljen asetaldehydipitoisuudet nousivat erittäin korkeiksi, mikä johtui tupakansavussa olevan asetaldehydin liukenemisesta sylkeen. Tupakoinnin aikana syljen asetaldehydipitoisuudet suurenivat 0 µM:sta 200-300µM:iin eli jopa kymmenkertaisiksi verrattuna pelkän alkoholin nauttimisen aikana vallitsevaan pitoisuuteen. Tämän lisäksi tupakoitsijoilla todettiin alkoholiperäisen asetaldehydimuodostuksen olevan kaksinkertainen verrattuna tupakoimattomiin, vaikka alkoholin nauttimisen aikana ei tupakoitaisikaan. Kun alkoholin nauttimisen aikana poltetaan tupakkaa noin 20 min välein, on tupakoitsijan suun asetaldehydialtistus seitsenkertainen verrattuna tupakoimattomaan. Alkoholin nauttimisesta aiheutuva asetaldehydialtistus saatiin vähennettyä 1/3:aan hitaasti kysteiiniä vapauttavan tabletin vaikutuksesta. Tämän lisäksi tupakansavusta sylkeen liukeneva asetaldehydi eliminoitiin lähes täydellisesti kysteiini-imeskelytabletilla.

Päätelmät: Yläruoansulatuskanavan alueelle syntyy erittäin suuri asetaldehydialtistus alkoholin nauttimisen ja tupakoinnin seurauksena. Tämä voi osaltaan selittää epidemiologisen havainnon, jonka mukaan tupakointi ja alkoholin krooninen käyttö aiheuttavat moninkertaisen syöpäriskin yläruoansulatuskanavan alueelle. Ruoansulatuskanavan yläosan paikallinen asetaldehydialtistus pystytään eliminoimaan L-kysteiini-tableteilla. Tämä saattaa tarjota mahdollisuuden estää alkoholinkäyttöön ja tupakointiin liittyviä suun-, nielun- ja ruokatorvensyöpiä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 07.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki