Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Tumour markers as prognostic factors of survival of gastric cancer patients

Jan-Patrik Wiksten

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Department of Surgery.

Mahasyöpä on maailman toiseksi yleisin syöpämuoto. Vaikka mahasyövän esiintyvyys on huomattavasti laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana todetaan Suomessa edelleen noin 800 uutta mahasyöpää vuosittain ja vuonna 2003 mahasyöpä oli miesten neljänneksi ja naisten kuudenneksi eniten kuolemia aiheuttava syöpä. Ainoa parantava hoito on mahasyövän täydellinen kirurginen poisto.

Syövän ennusteellisia tekijöitä tutkimalla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka käsitys taudin kulusta. Tärkein syövän ennustetta kuvaava tekijä on syövän levinneisyysaste, joka määritetään syövän tunkeutumissyvyydellä (T, tumor), levinneisyydellä paikallisiin imusolmukkeisiin (N, node) ja mahdollisten etäpesäkkeiden (M, metastasis) avulla. Potilaat luokitellaan eri ennusteryhmiin, joiden sisällä on kuitenkin huomattavaa vaihtelua potilaiden ennusteessa. Tulevaisuuden hoitomuotojen kehittyessä ja hoitomuotojen vaikutusten arvioinnissa on tärkeää parantaa ennusteen arviointitarkkuutta, jotta hoidot voidaan suunnata oikein.

Tutkimuksen päämääränä oli tutkia mahasyöpään liittyvien biologisten merkkiaineiden pitoisuuksia mahasyöpäleikkeissä ja niiden yhteyttä ennusteeseen. Värjäsimme immunohistokemiallisin menetelmin syöpäkudosleikkeitä syövän eri osavaiheita kuvaavia merkkiaineita vastaan. Immunohistokemia perustuu vasta-aineiden reaktiokykyyn eri makromolekyylien, useimmiten proteiinien kanssa. Lisäksi tutkimme solusyklin vaiheita virtaussytometrian avulla. Tällä DNA-analyysimenetelmällä määritetään syöpäkudosten DNA pitoisuus (DNA ploiditeetti) ja DNA:n kahdentumisvaiheessa olevien syöpäsolujen osuus (SPF).

Lupaaviksi ennusteeseen liittyviksi tekijöiksi osoittautuivat solukiinnitykseen osallistuva syndekan-1, soluvälitilan tenaskiini-C, solusykliin ja ohjattuun solukuolemaan (apoptoosiin) vaikuttavat p53 ja p21, sekä kudosten entsymaattista hajoamista estävä TATI (tumor-associated trypsin inhibitor). Kun nämä sekä kaikki muut ennustekijät kuten syövän levinneisyys, syövän koko, potilaiden ikä, sukupuoli, ja syövän sijainti vatsalaukussa lisättiin matemaattiseen monimuuttujamalliin osoittautuivat itsenäisiksi syövän ennustetta kuvaaviksi tekijöiksi p53, p21, DNA ploiditeetti, sekä potilaan ikä ja leikkauksen täydellisyys. Kaikkein vahvimpina ennustekijöinä säilyivät kuitenkin edelleen levinneisyysosatekijät tunkeutumissyvyys (T) ja imusolmukelevinneisyys (N).

Jan-Patrik Wiksten, syntymäaika 22.04.1969 ja -paikka Södertälje, Ruotsi. YO 1988 Borgå Gymnasium, Porvoo. LL 1996, Helsingin yliopisto.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 20.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki