Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2004

Läksi puut ylenemähän. Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla.

The History of Silviculture in Finland from the Mediaeval to the Breakthrough of Forest Industry in 1870s

Tapani Tasanen

Väitöskirja, kesäkuu 2004.
Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsäekologian laitos ja Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Metsäalan yksikkö, Tuomarniemi.

  1. PDF-tiedostona (ISBN 951-40-1925-3) - 12969 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)
  3. Kansi (PDF)

  4. Kirjan painettu versio on ilmestynyt sarjassa Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja (MT 920), ja sen voi tilata Metsäntutkimuslaitoksen kirjastosta, ks. http://www.metla.fi/julkaisut/mt/.

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2004

Viimeksi päivitetty 20.05.2004/TT

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki