Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Metsänomistajakunnan rakenteen ennustaminen

Magnus Ahlberg

Pro gradu, lokakuu 2006.
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsäekonomian laitos.

Työssä tutkittiin yleisen väestökehityksen muutossuuntauksien vaikutuksia yksityismetsänomistajakunnan rakenteeseen. Tutkimuksessa pyrittiin selittämään yhteiskunnan rakennemuutoksen vaikutuksia yksityismetsänomistajakuntaan. Yhteiskunnan rakenteellisen kehityksen tarkastelu rajattiin lähinnä väestö-, koulutus- ja ammattirakenteiden sekä asuinpaikan muutoksiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä yhteiskunnallista että yksityismetsänomistajakunnan rakennemuutosta ilmiöinä ja havainnollistettiin niiden muutossuuntauksia 1970-luvun puolivälistä nykyhetkeen. Selvimmät yhtäläisyydet väestön ja metsänomistajien välillä todettiin keski-iän nousussa, 18-39-vuotiaiden ikäluokan pienenemisessä ja tutkinnotta olevien sekä maatalousyrittäjien osuuksien laskussa. Myös kaupunkilaistumista voitiin todeta tapahtuneen niin väestössä kuin metsänomistajakunnassakin.

Tutkimuksessa kerättiin väestötilastoja ja niitä vastaavia tietoja metsänomistajakunnasta paneeliaineistoksi. Siitä laskettiin tavanomaisia pienimmän neliösumman ja kiinteiden vaikutusten regressiomalleja, joiden avulla selitettiin yksityismetsänomistajakunnan rakenteen riippuvuutta väestökehityksestä. Mallien käytössä hyödynnettiin väestöennusteita. Näin voitiin mallien avulla ennustaa tulevaisuuden yksityismetsänomistajakunnan rakennetta. Vain harva malli osoittautui tilastollisesti merkitseväksi, mutta tämä johtui pääosin suppeasta aineistosta. Yksityismetsänomistuksen rakennemuutosta ennustettiin myös trendien avulla.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 29.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki