Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2005

Digitoitujen väri-infrailmakuvien numeerinen monikuvatulkinta metsäninventoinnissa

Teppo Hujala

Pro gradu, joulukuu 2003.
Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsävarojen käytön laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20051167) - 3433 kB
  2. Tiivistelmä (PDF)
  3. Abstract (PDF)

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2005

Viimeksi päivitetty 26.01.2005/TH

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki