Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2004

Kolmen kainuulaisen leton kasvillisuuden kehityshistoria ja niiton vaikutus kasvillisuuteen

Merja Aulikki Laine

Pro gradu, toukokuu 2003.
Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan laitos, systemaattis-ekologinen kasvitiede, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20041078) - 1372 kB

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2004

Viimeksi päivitetty 09.02.2004/AL

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki