Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Multiangular Spectrometry and Optical Properties of Debris Covered Surfaces

Juha Suomalainen

Master's thesis, October 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physical Sciences.

Viimevuosina tapahtunut kehitys CCD teknologiassa on vihdoin mahdollistanut myös digitaalisten ilmakuvakameroiden valmistamisen. Digitaalisen kuvauksen käsittelyssä ei ole enää järkevää käyttää manuaalisia filmeille kehitettyjä menetelmiä vaan uusi tekniikka mahdollistaa myös automaattisen tietokoneprosessoinnin. Uusien tehokkaiden datan käsittelytapojen kehittäminen kuitenkin vaatii huomattavaa panostusta kaukokartoituskohteiden valonsironnan perustutkimukseen.

Tämän vuoksi Geodeettisella Laitoksella on kehitetty goniospektrometri FiGIFiGo (Finnish Geodetic Institute Field Goniospectrometer), jolla voidaan mitata pienten kaukokartoituskohteiden reflektanssi monisuuntaisesti. Mitattaviksi kohteiksi käyvät esimerkiksi metsän aluskasvillisuus tai asvaltti. FiGIFiGo on helppokäyttöinen ja kannettava laite jonka operoimiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Se voidaan koota 15 minuutissa käyttövalmiiksi, jonka jälkeen yhden kohteen sirontaominaisuuksien mittaamiseen kuluu 10 - 30 minuuttia käytetystä tarkkuudesta riippuen. FiGIFiGo:lla voidaan tehdä mittauksia tehokkaasti välillä 400 - 2000 nm sekä ulkona auringonvalolla että sisällä 1000 W laboratorio lampun kanssa. Tässä 'Pro Gradu'-tutkielmassa sitellään FiGIFiGo ja sen mittausten teoreettinen pohja.

Tutkielmassa esitellään myös uusi metodi monesta eri komponentista koostuvan kohteen tutkimiseen. Metodilla voidaan jakaa kohteesta mitattu monisuuntainen reflektanssi sen osien välille, eli esimerkiksi puolukka-jäkälä-kohteesta sironneen valon spektristä voidaan erottaa puolukan osuus. Työssä mittattiin useiden eri keinotekoisten kohteiden reflektanssit ja metodia testattiin soveltamalla sitä näihin tuloksiin. Saadut tulokset vaikuttivat järkeviltä ja ne toivat esille mielenkiintoisia huomioita kohteiden sironnasta. Pienen näytemäärän vuoksi metodin ja tulosten vahvistamiseen tarvitaan vielä lisänäyttöä. Alustavat tulokset vihjaavat kuitenkin että metodi voisi olla hyödyllinen työkalu vastaavien mittausten analysoinnissa

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 13.12.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki