Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Analysis of Atmospheric Particle Formation Events

Miikka Dal Maso

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physical Sciences, Atmospheric Sciences.

Ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat auringon säteilyn kulkuun ilmakehässä sekä pilvipisaroiden syntyyn ja sitä kautta pilvipeitteeseen ja sadantaan. Kymmenen viime vuoden aikana tehdyissä mittauksissa on havaittu suuri määrä pienhiukkasten muodostumisepisodeja. Näissä episodeissa alailmakehän kaasuista syntyy suuri määrä uusia pienhiukkasia, jotka ovat halkaisijaltaan vain muutamia nanometrejä. Episodin aikana näihin hiukkasiin tiivistyy muita höyryjä, jotka kasvattavat hiukkasten kokoa aina satoihin nanometreihin, jolloin ne pystyvät toimimaan pilvien tiivistymisytiminä.

Tässä väitöskirjatyössä on kehitetty menetelmiä näiden hiukkasmuodostusepisodien löytämiseen ja luokitteluun hiukkasten kokojakaumien perusteella. Lisäksi on kehitetty menetelmiä joilla datasta lasketaan hiukkasten muodostumisen ja kasvun voimakkuutta. Kehitettyjä menetelmiä on sovellettu pääosin Suomen metsäalueilla mitattuihin hiukkasmittaussarjoihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että pohjoisessa havumetsässä hiukkasmuodostusta taphtuu verrattain usein, keskimäärin joka neljäntenä päivänä, todennäköisimmin aurinkoisina päivinä ja silloin, kun taustahiukkasten määrä on alhainen. Hiukkasmuodostus on yleisintä keväisin ja syksyisin, kun taas talvella se on harvinaista. Hiukkasten kasvu sen sijaan on voimakkainta kesäisin, ja on todennäköistä, että rikkihapon lisäksi havupuiden emittoimat orgaaniset yhdisteet ovat tärkeässä osa kasvuprosessia.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 30.10.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki