Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Thermodynamics of electroweak matter

Antti Gynther

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physical Sciences, Theoretical Physics Division and Helsinki Institute of Physics.

Aineen ominaisuuksien ymmärtäminen on eräs modernin fysiikan keskeisimpiä päämääriä. Arkisissa olosuhteissa aine koostuu atomeista, molekyyleista ja vapaista elektroneista ja niiden väliset vuorovaikutukset voidaan kuvata kvanttielektrodynamiikan avulla. Lämpötilan ja aineen tiheyden kasvaessa nämä aineen tavalliset rakennusosat kuitenkin hajoavat ja aine muodostuu silloin alkeishiukkasista. Tuolloin aineen ominaisuuksien selvittämiseksi on turvauduttava hiukkasfysiikan teorioihin.

Alkeishiukkasia ja niiden välisiä sähkömagneettisia- sekä vahvoja ja heikkoja ydinvuorovaikutuksia kuvaa hyvin tarkasti hiukkasfysiikan standardimalli. Tällä teorialla on monia mielenkiintoisia ominaisuuksia liittyen, muiden muassa, erilaisiin faasitransitioihin. Toistaiseksi vain vahvasti vuorovaikuttavan aineen ominaisuuksia on kyetty tarkastelemaan kokeellisesti, kun taas niin sanotun sähköheikon aineen (ainetta, jonka ominaisuuksien ymmärtämiseksi on sähkömagneettiset ja heikot vuorovaikutukset otettava huomioon) käyttäytyminen tunnetaan vain teoreettisten tarkastelujen kautta.

Tässä väitöksessä tarkastellaan eräitä sähköheikon aineen ominaisuuksia. Erityisesti, tälläisen aineen paine on väitöksessä laskettu suurella tarkkuudella. Myös sähköheikon aineen faasidiagramman rakennetta on tutkittu.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 02.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki