Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Si, CdTe and CdZnTe radiation detectors for imaging applications

Tom Schulman

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physical Sciences.

Työssä esitellään Suomessa kehitettyjä uudentyyppisiä digitaalisia röntgen- ja gammakuvausantureita, jotka perustuvat pii- ja CdTe-puolijohdeteknologiaan. Uuden tekniikan anturit osoitetaan toimivan hyvin lähellä teoreettista optimia. Erinomainen röntgenkuvan laatu saavutetaan pienellä säteilyannoksella. Antureiden rakenne ja toiminta selostetaan seikkaperäisesti ja niiden soveltamisesta hammaskuvaukseen ja reaaliaikaiseen videoröntgenkuvantamiseen annetaan esimerkkejä. Työssä esitellään myös fotonilaskentaan perustuvan CdTe gammakuvausanturin toiminta simuloinnein ja mittauksin sekä käsitellään antureiden säteilynkestoon liittyviä kysymyksiä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 29.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki