Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Densitetsfunktionalstudier av socker och sockerkomplex

Stefan Taubert

Pro gradu, september 2004.
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen, Laboratoriet för svenskspråkig undervisning.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20041523) - 992 kB

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 15.09.2004/ST

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki