Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Tailoring polyolefin properties by metallocene catalysis

Erkki Aitola

Doctoral dissertation, November 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry.

Väitöskirjatyössä tutkittiin polyolefiinimuovien, kuten polyeteenin ja polypropeenin, muokkausta katalyyttisellä polyolefiinisynteesillä. Katalyytit olivat organometallisia metalloseenikatalyyttejä, jotka aktivoitiin alumiinialkyyli tai boraatti kokatalyyteillä. Polymerointikokeissa syntetisoitujen polymeerien ominaisuudet tutkittiin polymeerien tutkimusmenetelmillä, kuten geelipermeaatio kromatografialla (GPC), ydinmagneettisella resonassi spektroskopialla (NMR),differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla (DSC) ja Fourier-muunnos infrapunaspektroskopialla, (FTIR). Metalloseenikatalyyttien erilaisilla rakenteilla havaittiin olevan selkeitä vaikutuksia syntyneiden polymeerien ketjunpituuteen, komonomeerien pitoisuuteen ja polymeeriketjussa olevien monomeeriyksiköiden avaruudelliseen järjestymiseen.

Lisäksi havaittiin eräällä katalyyttiryhmällä, että katalyyttiin kiinnitetty aromaattinen fenyyliryhmä voi hidastaa polymeroitumista kiinnittymällä itse aktiiviseen katalyyttikeskukseen. Erään metalloseenikatalyytin suorituskyvyn huomattava paraneminen havaittiin käyttämällä boraatti-kokatalyyttiä. Työssä syntetisoitiin myös uusia polypropeenin kopolymeerejä.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 16.11.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki