Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Studies of new inorganic species using relativistic quantum chemistry

Michael Patzschke

Doctoral dissertation, June 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry.

I detta arbete har relativistiska kvantkemiska metoder tillämpats på ett antal system som innehåller tunga element, för vilka relativistiska effekter är av stor betydelse. I första delen diskuteras de använda metoderna noggrannt. Den teoretiska delen innehåller information om beräkningskemins generella metoder och ett speciellt stycke om hur relativistiska effekter kan inkluderas. Efter den teoretiska delen presenteras resultaten.

I en undersökning av högvalenta kvicksilverföreningar föreslås nya möjligheter att syntetisera dem. De teoretiska metoderna tillämpades även på system med korta Pt-Tl bindningar. Den undersökningen förklarar den intressanta bindningen i dessa föreningar. En av de mest använda aktinidföreningarna, uranhexafluorid, studerades också. En ny modell för dess bindningar presenteras. Utöver detta ges en förklaring, varför uran(VI)cyanider är så sällsynta.

Guld är välkänt för sina starka relativistiska effekter och därför är guldföreningar en viktig del av detta arbete. Först presenteras flera resultat som visar på en analogi mellan Au+ och syre eller platina och syre. Nya system med multipelbindningar till guld föreslås. Ett av dessa system observerades kort efteråt av experimentalisterna. En mycket intressant molekyl som teoretiskt förutsågs för några år sedan är WAu12. En studie på denna molekyl förklarar den intressanta bindningen mellan Au och W. Även många beräknade fysikaliska egenskaper av WAu12 presenteras. I ett annat arbete undersöktes substitutionsmönstret för olika bis[fosfan-guld(I)]thiocyanatkomplex. Detta arbete är särskilt intressant för experimentalisterna eftersom strukturen av de syntetiserade föreningarna inte var bekannt.

Till sist presenteras en undersökning av föreningar av ett av periodiska systemets tyngsta element, darmstadtium (E110, Ds). Beräkningarna visar att Ds beter sig likt sin lättare homolog, platina. De extremt starka relativistiska effekterna syns tydligt i dessa föreningar.

Publikations titel sida

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 12.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki