Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Polymer Protected Gold Nanoparticles

Jun Shan

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry.

Nanopartikkelit ovat rakenteita, joiden kokoluokka on 1-100 nanometriä eli millimetrin miljoonasosaa. Niiden voidaan sanoa muodostavan sillan molekyylikoon maailman ja tavanomaisten materiaalien välille. Nanopartikkelien avulla voidaan tarkastella materiaalin laadullisten ominaisuuksien kehittymistä partikkelikoon kasvun myötä. Nämä ominaisuudet eivät ole samoja kuin tavallisella metallilla tai molekyylitasolla muodostuneilla metallin yhdisteillä, kuten on osoitettu monin kokeellisin ja teoreettisin tutkimuksin. Samoin on osoitettu myös ominaisuuksien voimakas riippuvuus nanopartikkelien koosta, muodosta ja siitä, millaisessa väliaineessa ne ovat. On käynyt selväksi, että jalometalliset nanopartikkelit, erityisesti kullasta valmistetut, ovat sähköisiltä, optisilta ja katalyyttisiltä ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia.

Avainkysymys metallisten nanopartikkelien valmistuksessa on, kuinka pitää ne erillään toisistaan ja estää agglomeraatio. Partikkelien pinnoittaminen on ilmeinen ratkaisu ongelmaan. Tässä työssä tarkastellaan kultaisten nanopartikkelien kemiallista pinnoittamista polymeerikerroksella. Polymeeripinnoitteen tärkeänä etuna on mahdollisuus säätää partikkelien liukoisuutta ja sitä kautta saada mahdollisuus tutkia partikkelien kultaydinten ominaisuuksia erilaisissa ympäristöissä. Polymeeripinnoitteiset kultaiset nanopartikkelit säilyvät pitkään ja ovat helppoja käsitellä. Niitä on myös helppo työstää ja ne ovat ympäristöön yhteensopivia.

Tässä työssä, joka on luonteeltaan perustutkimusta, on kolme pääkohtaa i) polymeeripäällysteisten halkaisijaltaan 1-5 nanometrin mittaisten kultapartikkelien synteesi; ii) tasakokoisen polymeerikuoren reagoiminen lämpötilan muutoksiin vesiliuoksessa; iii) ohutkalvojen rakentaminen veden ja ilman rajapinnalle sekä eri pinnoille muodostettujen kalvojen optisten ominaisuuksien tutkimus.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 04.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki