University of Helsinki, Faculty of ScienceTakaisinSisältöEteenpäin

 

Itävallan ja Slovakian raja-alueen ytimet

Wien ja Bratislava

 

  Timo Arvonen
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Kulttuurimaantiede
Pro gradu -tutkielma
Syksy 1998University of Helsinki, Faculty of ScienceTakaisinSisältöEteenpäin