Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut, Helsinki 1999

Paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö palo- ja pelastustoimen yhteistoiminnan suunnittelussa

Veli-Pekka Ihamäki

Pro gradu -tutkielma, tammikuu 1997.
Helsingin yliopisto, Maantieteen laitos.

  1. PDF-versio (URN:NBN:fi-fe19991241) - 8384 Kt
  2. HTML-versio (URN:NBN:fi-fe19991242)
  3. Tiivistelmä (PDF)
  4. Tiivistelmä (HTML)


Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopiston verkkojulkaisut 1999

Viimeksi päivitetty 8.10.1999/JI

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki