Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntaTakaisinSisältöEteenpäin

Paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö palo- ja pelastustoimen yhteistoiminnan suunnittelussa

Pro gradu -tutkielma
Veli-Pekka Ihamäki
Veli-Pekka.Ihamaki@Helsinki.FI
Maantieteen laitos
Helsingin yliopisto
Kevät 1997


Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntaTakaisinSisällysEteenpäin