University of Helsinki, Faculty of ScienceTakaisinSisältöEteenpäin

DIRICHLET'N REUNA- JA OMINAISARVOTEHTÄVÄT ERÄÄLLE EI-HYPOELLIPTISELLE DIFFERENTIAALIOPERAATTORILLE

JUSSI ILMARI PEHKONEN
MATEMATIIKAN LAITOS
HELSINGIN YLIOPISTO

30.5.1996

URN:NBN:fi-fe19991251 (HTML-versio)


University of Helsinki, Faculty of Science Takaisin Sisältö Eteenpäin