Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

Komplexa tal - vad är det?

Anna Wikström

Pro gradu, september 2005.
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för matematik och statistik, matematik.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20061375) - 3512 kB
  2. Sammandrag (HTML)
  3. Sammandrag (PDF)
  4. Tiivistelmä (PDF)

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 29.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki