Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Homoclinic Splitting without Trees

Mikko Stenlund

Doctoral dissertation, May 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics.

Matemaattisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja käsittelee klassisessa mekaniikassa, Henri Poincarén ajoista tunnettua, homokliiniseksi leikkaukseksi kutsuttua ilmiötä.

Homokliinisen leikkauksen olemassaolo synnyttää dynaamisessa systeemissä kaoottista käytöstä ja suuressakin mittakaavassa tapahtuvaa liikeratojen hajaantumista.

Työssä on kehitetty uusi menetelmä, jota hyödyntäen on johdettu yläraja homokliinisen leikkauksen suuruudelle. Kyseessä on siis stabiilisuustulos, jolla on paitsi puhtaasti matemaattista mielenkiintoa myös mahdollisia sovellutuksia taivaanmekaniikassa ja säätöteoriassa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 27.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki