Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

Användning av tidigare frågor vid frågeutvidgning i informationssökning

Robert Holmberg

Pro gradu, september 2006.
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20061434) - 973 kB
  2. Referat

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 12.09.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki