Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Näkövammaisten tietokoneavusteinen tiedon hankinta

Lauri Lahti

Pro gradu, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos.

  1. PDF-tiedostona (URN:NBN:fi-fe20061279) - 5642 kB
  2. Tiivistelmä
  3. Abstract

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 02.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki