Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Näkövammaisten tietokoneavusteinen tiedon hankinta

Lauri Lahti

Pro gradu, huhtikuu 2006.
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tiivistelmä

Tutkielma tarkastelee tietotekniikan erilaisia käyttötapoja näkövammaisten tiedon hankinnassa.

Tutkielmaa varten tehdyllä kyselyllä kartoitettiin 29 näkövammaisen kokemuksia tiedon hankinnasta ja tietokoneen käytöstä erityisesti hyödyntäen ruudun suurennusohjelmaa, puhesyntetisaattoria ja pistenäyttöä. Vastausten perusteella tietotekniikan kehitys tarjoaa näkövammaisille tärkeän mahdollisuuden edistää arjen askareita ja vuorovaikutteisuutta ympäristöön. Kuitenkin esimerkiksi apuvälineiden toiminnallisuutta tulisi kehittää entistä havainnollisemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Kun ympäristön omatoimisen havainnoinnin haasteet korostuivat kyselyssä, osana tutkimusta kehitettiin mukana kuljetettava Tekstinäkö-järjestelmä. Perinteisestä omavaraisesta tuotantotavasta poiketen Tekstinäkö-järjestelmä koostettiin kuluttajamarkkinoilla olevista valmiista laitteista ja ohjelmista. Järjestelmässä digitaalikameralla otettavat kuvat johdetaan tuoreeltaan kannettavassa tietokoneessa toimivaan tekstintunnistusohjelmaan, ja kuvista tulkitut tekstit lausutaan puhesyntetisaattorilla.

Näkövammaiset koekäyttäjät kuvailivat kehitetyn järjestelmän antamia epävarmojakin tulkintoja ympäristön teksteistä vähintään tervetulleeksi lisäksi täydentämään näkymän hahmottamista. Tuli ilmi, että jo pienelläkin kehitystyöllä voidaan vammaisten arkeen tuoda hyödyllisiä ja arvokkaitakin uusia menetelmiä. Myös järjestelmän ennakkoluuloton tuotantotapa osoittautui tehokkaaksi.

Saadut tulokset ja esitetty toimintamalli tarjoavat eväitä helposti katveeseen jäävien erityisryhmien tarpeiden huomioimiseksi niille kuuluvalla painokkuudella nyt ja vastaisuudessa.

ACM Computing Classification System (1998) -luokitus:
K.4.2 Social Issues: Assistive technologies for persons with disabilities
I.4.9 Image processing and computer vision: Applications

Avainsanat: Näkövammaiset, tietokoneavusteinen, tieto, hankinta, apuvälineet, tietokone, ruudun suurennusohjelma, puhesyntetisaattori, pistenäyttö, kysely, koekäyttö, tekstintunnistus, kamera, teksti, havaitseminen, kuva, ympäristö, liikkuminen, opastus, itsenäisyys, näkö, vammaiset, sokeat, puhe, syntetisaattori, pistekirjoitus, braille, ohjelmistotuotanto, ohjelmointi, ohjelma, järjestelmä, vapaat ohjelmistot, freeware, shareware, open source, Tekstinäkö, TopOCR, Autohotkey, tietotekniikka, tietojenkäsittely

Tutkielmaa koskevat yhteydenotot: Lauri.Lahti@oi.fi

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 02.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki