Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingin yliopisto, Helsinki 2006

Intranet Alman käytettävyydestä

Anu Leponiemi

Pro gradu, toukokuu 2006.
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos.

Käytettävyystestaus on tuloksellinen ja luotettava menetelmä ohjelmistotuotteen käytettävyyden arviointiin. Sen suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi nähdään kuitenkin tyypillisesti aikaa vievänä ja käytettävyysmenetelmien soveltaminen yleisesti vaikeana. Siksi käytettävyystestaus priorisoidaan kiireisissä ohjelmistotuotantoprojekteissa usein konkreettisempien asioiden alle.

Intranet Alma on Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitettu sisäinen verkkopalvelu, joka julkaistiin syksyllä 2004 yliopiston avajaisten yhteydessä. Alman käyttäjiä on 45 000, ja se korvaa useita yliopistolla aiemmin käytössä olleita verkkopalveluita. Tässä pro gradu -työssä intranet Alman käytettävyyttä arvioidaan käytettävyystestauksella, jota on kevennetty huomioiden erityisesti aloituskynnyksen madaltaminen.

Alman käytettävyystestauksessa kuusi opiskelijaa ratkaisi Alman avulla yhdeksän testitehtävää. Tuloksena saatiin joukko konkreettisia käytettävyysongelmia, jotka esiteltiin testauksen tuotteena syntyneenä testitulosraporttina.

Suoritetussa käytettävyystestauksessa tingittiin testauksen tavoitelähtöisyydestä. Lisäksi järjestelmää testattiin vain suurimman käyttäjäryhmän edustajilla. Käytettävyystesti paljasti ansiokkaasti yleisiä tehtävä- ja käyttäjäriippumattomia ongelmia. Toisaalta testaus jätti tarpeen jatkoselvitykselle: löydettyjen yleisten käytettävyysongelmien varjoon jää tehtäväkohtaisia ongelmia, joiden selvittäminen vaatii käyttäjien tavoitteiden huolellista selvittämistä.

Alman perusrakenteessa ja keskeisessä toiminnassa, esimerkiksi navigoinnissa, on vakavia ja usein toistuvia käytettävyysongelmia. Näiden ongelmien ratkaisut on hyvä varmentaa ennen käyttöönottoa. Pidemmällä aikavälillä käyttäjien tavoitteet, joita järjestelmän halutaan tukevan, kannattaa kartoittaa, ja pohjata tuleva ohjelmistokehitys näihin tavoitteisiin.

Julkaisun nimiösivu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

© Helsingin yliopisto 2006

Viimeksi päivitetty 01.06.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki