Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2004

Inkrementella metoder vid beräkning med datorer

Greger Lindén

Pro gradu, april 1990.
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.

  1. Som en PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20041210) - 561 kB
  2. Referat

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2004

Senast uppdaterad 30.03.2004/GL

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki