Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut Helsingfors universitet, Helsingfors 2002

Ett frågespråk för XML: XQuery

Jonas Sundman

Pro gradu, Januari 2002.
Helsingfors universitet, Institutionen för datavetenskap, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

  1. PDF-fil (URN:NBN:fi-fe20021075) - 499 kB
  2. Abstrakt (PDF)

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förjuden.

© Helsingfors universitet 2002

Senast uppdaterad 13.2.2002 / JS