Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

University of Helsinki, Helsinki 2006

Efficient Content-based Routing, Mobility-aware Topologies, and Temporal Subspace Matching

Sasu Tarkoma

Doctoral dissertation, April 2006.
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science and Helsinki Institute for Information Technology.

Tapahtumapohjaiset järjestelmät nähdään hyvänä tapana tukea ja kehittää hajautettuja sovelluksia dynaamisissa ympäristöissä. Nämä järjestelmät tukevat asynkronista viestien välitystä. Tapahtumapohjaisia järjestelmiä käytetään, koska asynkroninen viestintä mahdollistaa etäproseduurikutsuja vapaammat sidokset sovellusten välille.

Tapahtumapohjaiset järjestelmät toteutetaan tyypillisesti ns. "overlay" verkkoina sovelluskerroksella. Sisältöpohjainen reititin välittää tapahtumaviestejä tilaajien asettamien suotimien (eng. filter) perusteella. Tiedon tilaajat ja tuottajat kytketään suotimien avulla niin että tuottajien tuottamat tapahtumat välittyvät aktiivisille tilaajille. Suodin valikoi viestivirrasta halutut viestit erityisten sääntöjen avulla. Suotimet järjestetään reititystauluksi, jonka perusteella päätetään kenelle reititin ohjaa viestejä.

Väitöskirja käsittelee suodinpohjaisten reititystaulujen optimointia ja esittää uusia tietorakenteita ja konfiguraatioita paikalliseen sekä hajautettuun toimintaan. Työssä esitetään yleinen formaali suotimien yhdistämismalli, joka integroidaan esitettyjen tietorakenteiden kanssa. Lisäksi työssä tutkitaan liikkuvien tilaajien ja tuottajien aiheuttamia kustannuksia.

Työssä esitetään myös uusi tekniikka aikaan kytketyn tiedon välitykseen. Tekniikka yhdistää kaksi uutta piirrettä. Ensimmäinen piirre on temporaalinen toiminta, jossa välitettävä tieto on määritetty olemaan voimassa tietyn ajanjakson. Toinen ominaisuus mahdollistaa sekä kyselyiden että datan, johon kyselyt kohdistuvat, määrittelyn moniulotteisten suotimien avulla. Työssä esitetään tekniikasta esimerkkisovellus, joka käsittelee joukkojen ja olioiden seurantaa.

Julkaisun nimiösivu

This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.

© University of Helsinki 2006

Last updated 06.04.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki