Helsingin yliopisto

 

Helsingin yliopiston verkkojulkaisut

Helsingfors universitet, Helsinki 2006

Tillgången till den andra instansen i tvistemål

Anna Nylund

Doktorsavhandling, juni 2006.
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten, institutionen för straff- och processrätt samt juridikens allmänna studier.

Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.

© Helsingfors universitet 2006

Senast uppdaterad 03.05.2006

Yhteystiedot, Contact information E-thesis Helsingin yliopisto, University of Helsinki